13/06/2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Bu Yıl 23 Sosyal Hizmet Merkezi Açılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli ve yaşlılar ile ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verildiği Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) sayısı 377’den 400’e çıkarılacak.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, ailenin korunması ve güçlendirilmesi için ailelere ve topluma yönelik sosyal hizmetler, tek çatı altında bütüncül yaklaşımla sunuluyor.

Sosyal hizmet kuruluşları, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilip sosyal hizmet müdahalesi ve takibinden, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlılar ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde sunulmasından sorumlu tutuluyor. Sosyal hizmet kuruluşları, bu hizmetleri, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin iş birliğinde yerine getiriyor.

SHM’lerde, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile ailelerine yönelik olarak Bakanlık mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilen başvurular değerlendiriliyor ve gerekli incelemeler yapılıp uygun görülen hizmet modelleri uygulanıyor. Hizmet bölgesindeki toplum kesimlerinin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmalarının sağlanması hedefleniyor. Hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göç kaynaklı sorunlarla baş edebilmeleri, bireylerin katılımcı, üretken ve kendilerine yeterli hale gelebilmesi amacıyla Sosyal Hizmet Merkezlerince koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, destekleyici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetleri yürütülüyor ve koordine ediliyor.

Vatandaşlar, il müdürlüklerine gitmeden, kendilerine en yakın SHM’den hizmet alabiliyor.

Aileyi güçlendirmek, aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla 81 ilde il müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki uzman personel aracılığıyla ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti sunuluyor. Aile Danışmanlığı hizmeti almak isteyen vatandaşlar, il müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve e-Devlet aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor.

2013’den bu yana 377 Sosyal Hizmet Merkezi hizmete açıldı

2013’de 121 olan SHM sayısı, 2014’te 149’a, 2015’te 175’e, 2016’da 216’ya, 2017’de 274’e, 2018’de 319’a, 2019’da 333’e, 2020’de 354’e ve 2021’de 377’ye yükseldi. Bu yıl SHM sayısının ülke genelinde 400’e çıkarılması hedefleniyor.

Loading

Skip to content