16/07/2024

Ataması Yapılan Engelli Personellerin Dikkat Etmesi Gereken Konular (İşte Detaylar)

ÖSYM tarafından resmi olarak tarih verilmese de yakın zamanda ekpss/kura tercihlerinin yapılacağı dillendirilmektedir. Atama tercihi yapacak olan engelli memur adayları arasında çalışanlar mevcuttur. Atanan engelli çalışanların bu süreçte dikkat etmesi gereken 2 konu bulunmaktadır. İhbar süresi ve kıdem tazminatı hakkıdır. Mağduriyet yaşanmaması adına 4857 sayılı iş kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde hareket edilmesi memur adaylarının menfaatlerine olacaktır.

1. Konu başlığı ihbar süresi4857 sayılı iş kanununun süreli fesih başlıklı 17. maddesinde ; Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört haftasonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altıhafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,Feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

2. Konu başlığı kıdem tazminatı hakkı 08.09.1999 tarihi öncesi sigortalı olanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısını, 08.09.1999 sonrası sigortalı olanlar 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim gün sayısını tamamlamaları karşılığında iş yerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilir.Yukarıda belirtilen konularda mağduriyet yaşanmaması için şartları uyan engelli memur adaylarının mevzuata uygun olarak hareket etmesi gerekmektedir.

Loading

Skip to content