Belediyeler İçin “Erişilebilirlik Atölyeleri: Yaya Geçitleri” Başladı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişilebilirlik konusunda toplumsal düzeyde farkındalığın sağlanması, ayrıca planlayıcı ve uygulayıcı kurumlarda görev yapanların bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla 2021 yılında başlatılan “Erişilebilirlik Atölyeleri”ne bu yıl da devam ediliyor. Atölyeler kapsamında 2021 yılında “Kaldırımlar” konusunun ele alındığı, belediyelerin kaldırım yapım ve onarımı ile görevli teknik birimlerine yönelik 32 Atölye ve engelli koordinasyon birimlerine yönelik bir toplantı gerçekleştirilmişti.  Atölyelerin diğer çalışması ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilirliğinin sağlanması alanında yürütülerek, 10 “Web Erişilebilirlik Eğitimi” yapılmıştı.

2022 yılının ilk atölyesi ise “Yaya Geçitleri” konusunda yapılıyor. Belediyelerin yaya geçitlerini planlarken, projelerini hazırlarken ve inşa sürecinde uygulaması gereken erişilebilirlik teknik gerekliliklerinin ele alındığı Atölyeler bölgesel düzeyde düzenleniyor. Çevrimiçi olarak düzenlenen Atölyelerin ilki 21 Mart 2022 tarihinde Akdeniz Bölgesi, ikincisi ise 22 Mart 2022 tarihinde Ege Bölgesi belediyeleri için gerçekleştirildi.

Yaya geçitleri, yayaların taşıt yolunu güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile ışık kontrollü veya ışık kontrolsüz olarak belirlenmiş alan ve yapı olduğu için yaya dolaşımındaki ve ulaşımındaki temel yapılı çevre bileşenlerindendir ve erişilebilirlik zincirinin önemli halkası kabul ediliyor. Herkesin kentsel yaşam alanlarındaki tüm hizmetlere ulaşmasında erişilebilir yaya geçitlerinin projelendirilmesi ve uygulanması büyük önem taşıyor.

Gerçekleştirilen Atölyelerde, belediyelerin ilgili birimlerinden teknik görevlilere, erişilebilir yaya geçitlerinin özellikleri ve standartları ile ilgili bilgilendirmeler yapılıyor, katılımcıların gruplara ayrılarak hatalı uygulamaları değerlendirmeleri isteniyor ve hayata geçirilmiş örnek projeler birlikte inceleniyor. Atölyelere 23 Mart’ta Marmara Bölgesi, 24 Mart’ta Karadeniz Bölgesi ve 29 Mart’ta İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile devam edilmesi planlanıyor.

Loading

Skip to content