15/06/2024

Çevre Bakanlığı Engelli Memurlara Yönelik Görüş Bildirdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü görüş yazısında, sonradan engelli hale gelen memurun %3 kontenjana dahil olduğu yönünde görüş bildirdi.

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 05.07.2023 tarihli 6799601 sayılı görüş yazısında, kurum ve kuruluşların %3 engelli çalıştırma zorunluluğunu içeren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesinin birinci fıkrası dikkate alınarak, personelin rahatsızlığı sebebiyle almış olduğu sağlık kurulu raporuna istinaden söz konusu personelin kamu kurumlarının engelli memur çalıştırmakla yükümlü olduğu % 3 kotasına dahil edilip edilemeyeceğine ilişkin olarak aynen;

” Kurum bünyesinde istihdam edilirken % 40 veya üzeri oranında engeli bulunduğuna dair engelli sağlık kurulu raporunu ibraz eden memurun, engelli kontenjanına dahil edilmesinin ve engelli memurlara tanınan haklardan yararlandırılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak, 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi çerçevesinde %3 engelli memur kotasına, kurum ve kuruluşlarda istihdam eden personelden daha sonra engelli hale gelen memur (en az %40) dahil edilebilir ve engelli memurlara tanınan haklardan yararlanabilir.

(memurlar.net)

Loading

Skip to content