16/07/2024

Engelli Raporlarından Alınan Ücretlere İlişkin Kanun Teklifi Verildi

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, yüzde kırk ve üzeri engelli raporuna sahip kişilerden muayene, ruhsat ve rapor harcı alınmamasına yönelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine sundu.

Belediye gelirleri KANUNU’NDA değişiklik YAPILMASINA DAİR
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 26/5/1981 tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 85’inci
Maddesi’ne birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yüzde 40 ve üzeri Engelli Raporu bulunanlar muayene, ruhsat ve rapor harcı
ücretlerinden muaftır”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kanun teklifinin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Loading

Skip to content