23/05/2024

Engelli ve Engelli Yakını Memurların Tayin Hakkı (Dilekçe Örneği)

2022 EKPSS atamasında kamu kurumlarına yerleşen engelli memurlara yönelik tayin dilekçe örneği ve ilgili görüşleri sizin için derledik.

Dilekçe Örneği:

Engel durumumdan dolayı 16 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine bağlı Ek 3. Maddesi, Danıştay İkinci Dairesinin 2016/9697 Esas, 21/03/2018 tarih ve 2018/1891 Karar Nosu ile ekteki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı’nın 27/11/2018 tarih ve 7585 sayılı görüş yazısı ile 08/03/2016 tarih ve 1424 sayılı engellilik durumuna bağlı yer değişikliğinin şartları ile bu şartları yerine getiren memurun başka gerekçelerle talebinin reddedilmesinin mümkün bulunmadığı
Anayasanın 10. Maddesi ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesi gibi ulusal ve uluslararası mevzuat, engelliler lehine yapılacak düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırılık iddiasında bulunulamayacağı güvence altına alınmıştır.

Bu sebeple ….. İline tayinimin/görevlendirmemin yapılmasını talep etmekteyim.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ek: Engelli raporu

Danıştay 2018-1891 Kararı

DPBnin 08032016 tarih ve 1424 sayılı görüş yazısı

Engelli Personelin Bir Defadan Fazla Yer Değişikliği DPB Görüş Yazısı

ESİM-SEN Engelliler Komisyonu Başkanı Halil DURMUŞ

Loading

Skip to content