Engelli ve Yaşlı Hizmetleri İstatistik Verileri (Ağustos 2022)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü her ay ülkemizde yaşayan engelli ve yaşlı bireylere yönelik istatistik bilgilerini yayınlamaktadır. Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü Ağustos 2022 tarihine ait istatistik raporunu açıkladı.

Ulusal Engelli Veri Sistemi
İdari kayıtlar birtakım hizmetlerin veya programların normal işleyişinin bir parçası olarak toplanan
verilerden oluşmaktadır. Bunun bir örneği hizmetlere ilişkin başvuru formlarında bulunan
bilgilerdir. Bu kayıtlar sağlanan hizmetlerin detaylarıyla birlikte engellilik hizmetlerine erişim
sağlayan bireylerin özellikleri hakkında da bilgi sağlamaktadır. Engelli bireylerin sayısının idari kayıtlar üzerinden tespiti ülkemiz ve özellikle engellilere yönelik politika geliştiren kurumlar açısından büyük önem arz etmektedir. Engelli nüfusa ilişkin veri ihtiyacını gidermek için Bakanlığımız bünyesinde kamu kurum ve kuruşlarındaki Engelli Sağlık Kurulu Raporlarını esas alan “Ulusal Engelli Veri Sistemi” oluşturulmuştur. Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısı; 1.414.643’ü erkek, 1.097.307’si kadın olmak üzere 2.511.950*’dir. Ağır engeli olan kişi sayısı 775.012’dir.
*Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak için yetkili hastanelere başvurmamış ve hizmet almak için devletle
temasa geçmemiş bireyleri kapsamamaktadır.

Memur Kadrosunda İstihdam

2002 yılsonu itibarıyla 5.777 memur olarak istihdam edilen engelli birey sayısı 2022 yılı Ağustos
ayı itibarıyla 65.662’ye ulaşmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan engelli memurların cinsiyetlerine göre dağılımları yukarıda şekilde verilmiş olup, çalışan engelli memurların % 27’si kadın, % 73’ü erkektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli memurların eğitim durumlarına göre dağılımları
aşağıdaki grafikte verildiği gibidir. Grafik incelendiğinde çalışan engelli memurların % 35’i lisans
mezunu, % 31’i ortaöğretim mezunu, % 20’si önlisans mezunu, % 12’si ilköğretim mezunu olup
sadece % 2,5’i yüksek lisans ve doktora mezunudur.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli memurlar 290 farklı unvanda görev yapmaktadırlar.
Yukarıdaki tabloda yüzdelik olarak ilk 18 sırada ( % 1’in üzeri ) yer alan unvanların dağılımı
verilmiştir

İstatistik Veri Bilgilerin Detayları İçin Tıklayabilirsiniz.

Loading

Skip to content