Engelli Vergi Muafiyeti İşlemleri (Güncel 2021)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre; sağlık kurulu raporu ile çalışma gücünü yüzde 40 veya daha fazla kaybetmiş olan engelliler söz konusu vergi indiriminden yararlanabilmektedir. Kendisi engelli olmayan, ancak bakmakla yükümlü olduğu kişi engelli olan çalışanlar da vergi indiriminden yararlanabilmektedir.

Söz konusu vergi indirimi kişinin çalıştığı işyerinden aldığı ücretinden / maaşından kesilecek vergi için uygulanacak bir indirim olduğundan, vergi indiriminden yararlanmak isteyen engellinin herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olması gerekir. Zaten başvuru sırasında kişinin çalıştığı işyerinden belge de istenmektedir. Dolayısıyla herhangi bir işyerinde çalışmayıp sadece vergi indirimine bağlı olarak erken emekli olmak için başvuru yapılamaz.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmak isteyen kişinin öncelikle başvuruda bulunması gerekir. Başvuruda bulunmak için sağlık kurulu raporu almış olmak gerekmez. Zaten kişi başvuruda bulunduğunda kendisi sağlık kuruluna sevk edilir ve engelliliğine ilişkin sağlık kurulu raporu o zaman alınır. Ancak elinde engelliliğine dair daha önce alınmış sağlık rapor olan kişi başvurusunda bu sağlık kurulu raporunu da verebilir.

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler;

• Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne,

• Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne),

• Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne,

• Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurabilirler.

BAŞVURUDA HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

• Müracaat Formu – Dilekçe 

• Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı 

• T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi

• İlgili yönetmeliğe (Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik) uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği. (Başvuru sırasında sağlık kurulu raporu almış olma şartı aranmaz, başvuruda bulunabilmek için sağlık kurulu raporu almak gerekmez, ancak başvuran kişinin daha önce almış olduğu sağlık kurulu raporu varsa bu raporun onaylı örneğini dilekçesine ekleyebilirler.)

Ayrıca , Gelir İdaresi Başkanlığının kısa süre önce pilot olarak hayata geçirdiği Engelli Vergi İndirim Sistemi’nin (EVİS) bu yıl ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Sistem, engelli vatandaşlara vergi indirimi işlemlerinde hız ve kolaylık sağlayacak. Edinilen bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşların vergisel işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda engelli vatandaşların vergi indirimine ilişkin işlemlerini elektronik ortamda takip etmesini sağlamak amacıyla EVİS geliştirildi. EVİS’in elektronik ortamda kullanıma açılmasıyla engelli vatandaşlara işlerini kısa sürede gerçekleştirme ve takip edebilme kolaylığı sağlanacak.

Loading

Skip to content