20/05/2024

Engelliler Platformu: Erişilebilirlik Yönetmeliği Tekrardan Uzatılmasın

Topluma açık ve kamu alanlarında engelli kişilerin erişilebilirliğin uygun hale getirilmesini hedefleyen 5378 Sayılı Engelliler Kanunu uygulanmaya çalışılmaktadır. 

TBMM tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde yapılan görüşmeler sonucu, pandemi süreci ve maliyetlerin yetersizliğinden nedeniyle 5378 sayılı Engelliler Kanunu kapsamında yer alan “Erişilebilirlik Yönetmeliği” tekrardan uzatılmıştı. Toplu taşıma araçlarının engelli kişilerin kullanımına uygun hale getirilmesi için beklenen süre pandemi ve maliyet yetersizliği nedeniyle bir yıl daha ertelendi. Alınan bu karar bir çok dernek, engelli temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı.

Engelliler Yönetmeliğin Uygulanmasını İstiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinde planlanan, Erişilebilirlik Yönetmeliğinin görüşülmesiyle ilgili Engelliler Platformu açıklama yaptı.

Engelliler Platformu: 2005 yılında yürürlüğe giren ‘5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’la tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 7 yıl içinde engelliler için erişilebilir hale getirilmesine karar verilmişti. Ancak bu hüküm 2012’den günümüze kadar çeşitli gerekçelerle defalarca ertelendi ve erişilebilirlik düzenlemesi 16 yıldır hayata geçirilmedi. Türkiye olarak kabul ettiğimiz ve tarafı olduğumuz BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin 9. Maddesinde belirtildiği gibi, “Taraf devletler engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri alacaklardır.” ifadeleri yer almaktadır. Erişilebilirlik yönetmeliğinin tekrardan ertelenmesini istemiyoruz. Yetkililerin bu konuyu hassasiyetle değerlendirmesini umut ediyoruz. (Engelliler Platformu)

5378 Sayılı Engelliler Kanunu Nedir?

Bu Kanunun amacı; engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.

01 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 Sayılı Engelliler kanunun tamamını okumak için burayı tıklayabilirsiniz.

Loading

Skip to content