15/06/2024

Erişilebilir Alanlar İçin Tanınan Süre 8 Yıla Çıkarıldı

Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine engellilerin erişimine yönelik eksikleri tamamlaması için verilen 4 yıllık süre 8 yıla çıkarılacak.

MADDE 47- 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü
maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “dört yılı” ibaresi “sekiz yılı” şeklinde
değiştirilmiştir.

Resmi Gazete: Karar Metnine Ulaşmak İçin Buraya Tıklayabilirsiniz

TBMM Kararı: Karar Metnine Ulaşmak İçin Buraya Tıklayabilirsiniz

Süreç Nasıl Gelişti?

Engellilerin erişimine yönelik eksiklerin tamamlanmasına yönelik verilen sürenin 8 yıla çıkarılmasına ilişkin kanun teklini Ak Parti Milletvekili Orhan Yegin tarafından 28 Haziran 2022 tarihinde TBMM’ye sunuldu.

Kanun Teklifi Metni İçin Buraya Tıklayabilirsiniz.

TBMM’ye sunulan kanun teklifine Ak Parti’den 53 Milletvekilinin imza atarak 01 Temmuz 2022 Cuma günü 27. Dönem 5. Yasama Yılı 111. Birleşim oturumunda görüşülerek kanunlaştı.

Kanunlaştığına Dair Karar İçin Buraya Tıklayabilirsiniz.

Loading

Skip to content