17/07/2024

Erişilebilirlik Atölyeleri: Web Erişilebilirlik Standartları Eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden tüm kamu kurumlarına Duyurudur.

Konu: Erişilebilirlik Atölyeleri: Web Erişilebilirlik Standartları Eğitimi

Günümüzde özellikle pandemi süresince bilgiye erişim büyük önem kazanmıştır. Dijital alanda internet siteleri, uygulamalar, videolar, haberler, afişler aracılığıyla sunulan bilgiyi engellilerin de edinmesi ve söz konusu bu bilginin farklı özelliklere sahip kullanıcılar tarafından anlaşılabilir formatta yani erişilebilir olması gerekmektedir. Bu kapsamda engellilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeleri için web sayfalarının erişilebilirlik standartlarına uygunluğu sağlanmalıdır.5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da “Erişilebilirlik”; “Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması” şeklinde tanımlanmıştır. Bu mevzuat kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında erişilebilirlik ile ilgili farkındalık sağlanması, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla 10 Haziran-09 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen “Erişilebilirlik Atölyeleri: Web Erişilebilirlik Eğitimleri”ne kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda temsilci katılım sağlamıştır. Temel düzeydeki bu eğitimlerden sonra ilgili kamu kurum personeline yönelik teknik olarak ileri düzeyde “WCAG 2.1” ve “KAMIS Erişilebilirlik İlkeleri” standartlarına yönelik 35 kişilik gruplar halinde eğitimler düzenlenecektir. “Erişilebilirlik Atölyeleri: Web Erişilebilirlik Standartları Eğitimi” başlıklı bu eğitimler her grup için 2 tam günde tamamlanacaktır. 1. Grup Eğitimi 13 Mayıs ve 20 Mayıs2022 tarihlerinde; 2. Grup Eğitimi 27 Mayıs ve 3 Haziran 2022 tarihlerinde; 3. Grup Eğitimi 10 Haziran ve 17 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacaktır. Eğitimlere, HTML/CSS ve Front-End Development (Ön yüz Geliştirme) gibi web teknolojilerine hakim web tasarımcı, web geliştirici, yazılımcı, mühendis ve çözümleyici olarak görev yapan teknik personelin katılması önem arz etmektedir. Eğitime tam katılım sağlayacaklara elektronik “Katılım Belgesi” verilecektir. Söz konusu eğitime katılmak isteyen personelin katılım sağlaması için Bakanlığınızın bağlı, ilgili ve ilişkili kurumları ve web içeriği girişi yapan birimlere Strateji Geliştirme Başkanlığınızca duyuru yapılması; Bilgi İşlem Genel Müdürlüklerinde/Daire Başkanlıklarında görev yapan ilgili personelin eğitime katılması; eğitime katılacak personelin bağlantısından, bağlantının açılmaması halinde bu adreste yer alan bilgileri doldurarak 5 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru esnasında belirtilen eğitime katılım tarihi talepleri doğrultusunda, eğitim grupları belirlenecektir. Katılımcıların kayıt esnasında iletmiş oldukları e-posta adreslerine katılım sağlayabilecekleri eğitimin tarihine ilişkin bilgi ve çevrimiçi eğitim linki gönderilecektir. Eğitim hakkındaki sorularınızın lokman.yilmaz@aile.gov.tr adresine iletilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. (Engellininsesi.net)

Loading

Skip to content