Göreve Başlayan Memur ‘Malullük’ Nedeniyle Emekli Olabilir Mi?

Memurluğa başlamadan önce % 44 engelli olan, ancak göreve başladıktan sonra başka bir rahatsızlıktan dolayı engellilik oranı % 61’e yükselen 5510 sayılı Kanuna tabi memur malullük nedeniyle emekli olabilir mi?

16.09.2004 tarih itibari ile değişik zaman dilimlerinde 485 gün (sağlam olarak) SGK üzerinden ödenmiş hizmetim bulunmaktadır. 07.09.2012 tarihinde %44 üzerinden almış olduğum ilk engelli raporu ile merkezi sınav sonucuna göre 30.10.2012 tarihinde kamuda engelli memur olarak çalışmaya başladım. Rahatsızlığımın ilerlemesi sonucu 16.03.2018 tarihinde % 61 (başka bir hastalık ile birlikte toplam) olarak ikinci bir rapor daha aldım. SGK’da çalıştığım süreleri hizmet birleştirmesi (İntibak) yaptırdım ve aynı zamanda vergi indiriminden de yararlanmaya başladım ve halen kamuda memuriyetime devam etmekteyim. Bu durumda ne zaman memuriyetten emekli olabilirim?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar hakkında engelliliklerinden dolayı uygulanacak olan hüküm 5510 sayılı Kanunun 28. maddesidir. Bu madde hükmüne göre; Göreve başlamadan önce % 60 veya meslekte kazanma gücünü yitirecek derecede bir engeli olmadığı tespit edilenlerin çalışma gücündeki kayıp oranına göre yaşlılık aylığı bağlanması için;

– Engellilik oranı % 40 ila % 49 arasında olanların 18 yıldan beri sigortalı olmaları + 4680,

– Engellilik oranı % 50 ila % 59 arasında olanların ise en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları + 4320,

gün SGK primleri yatırılmış hizmetlerinin olması gerekmektedir.

Memurun, memurluktan önce işçilik esnaflık süreleri varsa bu süreler yukarıda belirtilen hem sigortalılık süresinin başlangıcında, hem de prim ödeme gün sayılarında dikkate alınır.

Engellilik oran durumunun son tespit yeri de, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kuruludur.

Sigortalılık süresi ile SGK primleri yatırılmış hizmet farklıdır

Sigortalılık süresi ile hizmet toplamı farklıdır. Sigortalılık süresi ilk defa sigortalı olarak başlamak koşulu ile bundan sonrası süreçte sigortalılık süresinin bitirilmesi gerekir ve bu ara sürecin mutlaka çalışarak tamamlanması gerekmez.

5510 sayılı Kanuna tabi memur göreve girmeden önceki rahatsızlığının görevde iken ilerlemesi veya farklı bir rahatsızlığının yeni ortaya çıkması halinde malulen emekli olabilir mi, bunun için nasıl bir yol izlemeli?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlardan malulen emeklilik şartlarını kazanmada önemli olan malullük durumlarının kesin olarak göreve başlamadan önce olmaması gerekir. Şayet bu durumları varsa malulen emeklilik sistemi üzerinden işleme tabi tutulmazlar.KAPAT [X]

Göreve başlamadan önceki malullük durumlarının kriteri de memurun çalışma gücünün en az % 60 ını veya görevlerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünün kaybedildiğinin mutlaka SGK Sağlık Kurulunca karar verilmesi gerekir. Şayet göreve başlamadan önce bu şekilde bir tespit yapılırsa memur malulen emekli olamaz.

Bu durumda da, göreve başladıktan sonra çalışma gücü kayıp oranlarına göre yaşlılık aylığı bağlanması sistemine tabi tutulurlar.

Haklarında düzenlenen sağlık kurulu raporlarının SGK Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde de memurun çalışma gücündeki kayıp oranının;

– % 50 ila % 59 arasında olduğu tespit edilirse en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

– % 40 ila % 49 arasında olduğu tespit edildiğinde de en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

hizmetlerinin bulunması şartıyla yaş şartı da aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Ayrıca, göreve başlamadan önce çalışma gücünün en az % 60 ını veya görevlerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünün kaybedildiğinin SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi durumunda da memurun malulen emeklilik değil de yaşlılık aylığı bağlanması mümkün olabilmekte, bu durumda da memurun en az 10 yıldan beri sigortalı bulunması ve toplam olarak da 1800 gün SGK primleri yatırılmış hizmetlerinin olması gerekmektedir.

Ancak, memurun göreve başladıktan sonra çalışamayacak duruma gelmesi ve bu durumu da göreve başlamadan önceki hastalığının devamı olması halinde veya farklı bir rahatsızlıktan yeni ortaya çıkması halinde de, yeni rahatsızlık durumu şayet çalışma gücünün % 60’ını veya görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybedecek derecede bir rahatsızlık olduğunun SGK Sağlık Kurulunca karar verilmesi halinde malullük nedeniyle aylık bağlanması gerektiğini, (bu durumda da en az 10 yıldan beri sigortalı olmak + toplam olarak 1800 gün hizmetin olması şartıyla) değerlendirmekteyiz.

Bu açıklamalar ışığında emekli olabilmenizle ilgili neler söylenebilir?

Belirttiğiniz orandaki mevcut rahatsızlığınızın göreve girmeden önceki rahatsızlığınızdan farklı bir rahatsızlık olduğu ve bu rahatsızlığınızın da çalışma gücünüzün en az % 60 ını veya görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünün kaybedilmesi durumuna yönelik SGK Sağlık Kurulunca karar verilmesi halinde malullük hükümlerinden yararlanmanız gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Şayet SGK Sağlık Kurulu şu anki rahatsızlık durumunuzu % 60 ın altında veya meslekte kazanma gücünüzü kaybetmediğinizi tespit ettiği takdirde, bu defa çalışma gücü kayıp oranına göre durumunuzun incelenmesi gerektiğini, bunun şartlarının ise malulen emeklilik şartlarından farklı olarak;

– % 50 ila % 59 arasında olduğu tespit edilirse en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

– % 40 ila % 49 arasında olduğu tespit edildiğinde de en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

hizmet sürenizin olması gereklidir.

Engellilik veya malullük durumunuza göre bu şartları taşımanız halinde emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz. Malulen veya engellilikten dolayı emeklilik için gereken yol haritasının ise aşağıda belirttiğimiz şekilde yapılabileceğini söyleyebiliriz;

1- Tam teşekküllü bir hastaneden nihai bir Sağlık Kurulu Raporunun alınması gerekir.

2- Kurumunuzca raporunuzun Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun hakkınızda çalışma gücünüzün en az % 60 ını veya meslekte kazanma gücünüzü kaybettiğinize dair karar verirse 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 gün SGK primi ödenmiş hizmetlerinizin olması kaydıyla malullük aylığınızın bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

3- Şayet çalışma gücü kayıp oranının yukarıda belirtilen orandan az olduğuna veya meslekte kazanma gücü kaybı olmadığına karar verirse,

Oran % 40-49 arası olursa 09/12/2010+18 = 09/12/2028 tarihi + 4680,

Oran % 50-59 arası olursa 09/12/2010 + 16 = 09/12/2026 + 4320,

gün hizmetin tamamlanması şartıyla malullük değil yaşlılık aylığı bağlanabileceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca, öncelikli olarak bu durumunuzun Kurumunuzca SGK ya iletilip alınacak cevaba göre hareket etmenizi tavsiye edebiliriz. (Memurlar.net)

Loading

Skip to content