Görme Engelli Öğrencilerle İlgili Önemli Karar!

Bir veli, yüzde 90 görme kaybı bulunan kızının akranlarıyla eşit şartlarda eğitim alabilmesi, yaklaşık bir yıl sonra gireceği sınavda da mağduriyet yaşamaması için “büyük puntolu” ders kitaplarının basılarak kendilerine verilmesini talep etti. Veli, bunun mümkün olmaması halinde, harici bellekle kitapların kendilerine verilmesini, ayrıca maddi durumu iyi olmadığından kızının derslerine yardımcı olabilecek bir bilgisayar temin edilmesini istedi. İlçe milli eğitim müdürlüğünce taleplerine olumlu cevap verilmesine rağmen kitapların kendilerine ulaşmadığını belirten veli, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) şikayette bulundu. KDK başvurusunda, taleplerinin karşılanmasını, mümkün değilse de kızının normal ders kitaplarını okurken zorlanmaması için kullanabileceği bir elektronik büyütecin taraflarına verilmesini isteyen veli, konuyla ilgili ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında işlem yapılmasını da talep etti. Başvuruyu değerlendiren KDK, Milli Eğitim Bakanlığının bilgisine başvurdu. Bakanlık tarafından gönderilen cevap yazılarında, “büyük puntolu kitap basımı yapılmadığı, ders kitaplarının bakanlığın uzaktan eğitim kapsamındaki internet sitesinden temin edilerek bastırılabileceği” belirtildi. Ayrıca, görme kaybı bulunan öğrenciler için sınavlarda bazı kolaylıkların sağlandığı ifade edildi.

KDK, incelemesi sonrası konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı. Tavsiye kararında, yasal düzenlemeler kapsamında herkesin fırsat eşitliği hakkına sahip olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığının görevleri arasında, eğitime erişimi kolaylaştırma, her vatandaşın eğitim imkanlarından eşit derecede yararlanabilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmanın bulunduğu belirtildi. Kararda, Bakanlık tarafından hazırlanan Görme Yetersizliği Olan Bireyler Aileler İçin Rehberlik Kitapçığında da “çocuğun görme düzeyi ve akademik özelliklerine göre bazı uyarlamaların yapılmasının yer aldığına işaret edildi. Başvurucu velinin taleplerinin daha önce karşılanmadığının tespit edildiği, bu şartların öğrencinin akranları ile eşit şartlarda sınava hazırlanmasına engel oluşturduğu vurgulanan kararda, “Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde, görme engelli öğrencilerin diğer öğrencilerle eşit şartlarda eğitim alabilmesinin sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirleri alma görev ve sorumluluğunun idareye ait olduğu dikkate alındığında, oluşacak mağduriyetlerin giderilmesi için tedbir alınması hususunda idareye tavsiyede bulunulması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.” denildi. (AA)

Loading

Skip to content