16/07/2024

İş Kurmak İsteyen Engellilere 150 Bin TL’ye Kadar Hibe Desteği

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), iş kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere 150 bin TL’ye kadar hibe desteği veriyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gökhan Dürümlü, “Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir. Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Başvuru rehberlerine göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir” dedi.

150 bin TL’ye kadar hibe desteği verilebileceğinden bahseden İŞKUR Müdürü Dürümlü, “Engelli ve eski hükümlü statüsündeki vatandaşlarımıza yönelik 2023/2. dönem kendi işini kurma desteği ile ilgili başvurular başlamıştır. Bu doğrultuda engelli ve eski hükümlü statüsündeki vatandaşlarımıza 150 bin TL’ye kadar, hibe desteği sağlanabilecektir. Proje başvuruları 9 Haziran 2023 tarihi saat 23.59’a kadar devam edecektir” diye konuştu.

Hibe desteğinin nasıl olacağını da açıklayan Dürümlü, “Kuruluş işlemleri desteği; işyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 10 bin TL. İşletme gideri desteği; sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 30 bin TL (tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 15 bin TL). Kuruluş (demirbaş) desteği; tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dahil en fazla 90 bin TL, diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 110 bin TL olacaktır” şeklinde konuştu.

Kimler başvurabilecek

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gerekiyor. Hibeden destek almak isteyenlerde aranan özellikler ise şu şekilde: “İŞKUR’a engelli kaydı olmak. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak. Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak. İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak. Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak). İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek. Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak. Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin gibi belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak. Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak. Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır).”

Başvurular 9 Haziran 23.59’a kadar yapılabilecek

Engelli hibe desteği başvuruları, 9 Haziran 2023 tarihi saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden çevrimiçi (on-line) olarak yapılacak. İl Müdürlüğü tarafından yapılacak kontrollerde bilgi ve belge eksikliği olan projeler sistem üzerinden iade edilecek. İade edilen projeler eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması şartıyla sistem üzerinden 3 Temmuz 2023 tarihine kadar tekrar gönderilebilecek. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün olmayacak. İl Müdürlüğü veya hizmet merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek.

Eski hükümlülere yönelik hibe desteği için eski hükümlülerin projelerini Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iletmeleri gerekli. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmayacak ve proje sahibine iade edilecek.

Desteklerden yararlanmak isteyenler, İŞKUR’un internet adresinden veya iletişim numaralarından detaylı bilgi alabilecekler. (İHA)

Loading

Skip to content