17/07/2024

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Görme Engelli Öğretmenleri Olumsuz Etkileyecek

Eğitimde Görme Engelliler Derneği’nin (EGED) açıklanmasına göre, Taslak Kanun’da yer alan “sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu bulunmamak” ibaresi, görme engelli öğretmenler için önemli riskler doğurabilir. Sağlık Bakanlığı’nın il müdürlüklerine gönderdiği yazılarda görme engelinin öğretmenlik yapmaya engel olmadığı vurgulanmış olsa da görme engelli öğretmenler rapor alım süreçlerinde hâlâ zorluklar yaşamakta. EGED bu maddenin Kanun’da yer almasının, bu sorunların daha da büyümesine neden olacağı uyarısında bulundu. EGED ayrıca kanun taslağındaki rotasyon maddesinin, görme engelli öğretmenler için büyük bir erişilebilirlik sorununa yol açma ihtimali barındırdığını vurguladı. Aynı kurumda en az 3, en fazla 12 yıl çalışma koşulunun ikametgâhlarından erişilebilir bir şekilde ulaşılan okullarda görev yapma ihtiyacındaki öğretmenler için sorunlar doğuracağını belirten EGED devamında, “Ayrıca; norm fazlası olan görme engelli öğretmenlerin idare baskısıyla karşı karşıya kalmaları ve başka bir okulu tercih etmek zorunda bırakılmaları, telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere yol açacaktır. Bu nedenle EGED, görme engelli öğretmenlerin norm fazlası olmaları veya rotasyona dahil olmaları durumunda resen atamadan istisna tutulmaya devam etmelerini önermektedir” ifadelerini kullandı.

“GÖRME ENGELLİ ÖĞRETMENLER GERİ HİZMETE ÇEKİLEBİLİR”

“Taslak Kanun’da, öğretmenlik mesleğinin gereklerini yerine getiremediği kanaatine varılan öğretmenlerin akademiye yönlendirilmesi ve başarısız olunması durumunda geri hizmete çekilmeleri öngörülmektedir” denilen açıklama şöyle devam etti; “Bu madde, görme engelli öğretmenlerin, ön yargılı eğitim kurumu idarecileri ve müfettişler nedeniyle, görme engelli olma durumları bahane edilerek öğretmenlikten uzaklaştırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına neden olacaktır. EGED, bu maddenin tamamen taslaktan çıkarılmasını talep etmektedir. EGED, görme engelli öğretmenlerin haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağındaki bu maddelerin gözden geçirilmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etmektedir. Bunun için elde ettiği verilerden ve saha deneyimlerinden oluşan çözüm önerileri raporunu yayınlamış ve ilgili kurumlara sunmuştur. EGED, görme engelli öğretmenlerin eğitim hayatında eşit fırsatlar ve adil şartlarda çalışabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda yetkilileri göreve çağırmaktadır. Ayrıca EGED, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapmaya ve bu süreçte üzerine düşen her türlü desteği sağlamaya hazır durumdadır.” dedi. (evrensel)

Loading

Skip to content