Yeniden Refah Partisi: Belediyelerde Engeller Var

Sosyal Devlet ve Sosyal Belediyecilik anlayışıyla belediyeler de engelli vatandaşlarımızın haklarını savunmak ve yaşam kalitesini arttırmak bizler için olmazsa olmazımızdır.

Üzülerek söylemeliyiz ki toplumun birçoğu engelli vatandaşlarımızı kabullenmemesi sebebiyle, engelliler toplumdan soyutlanmış bir şekilde ailesiyle birlikte içe kapalı yaşamaktadır. Bu sebeplerden dolayıdır ki belediyelere çok büyük görevler düşmektedir, Yeniden Refah Partisi Engelliler koordinasyon birim başkanlığı olarak araştırmalarımızı ve çalışmalarımızı bizlere gelen şikâyet ve talepler doğrultusunda yapıyoruz. 07/07/2005 tarih ve 25868 sayılı Özürlüler kanunu diyebileceğimiz 5378 sayılı yasanın 2. Geçici maddesi; Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir.

3.Geçici maddesi; Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerin de olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir. Maddelere baktığımız da belediyeler de ne kadar çok engel olduğunu görmekteyiz. Tüm belediyelerimiz bu engelleri ortadan kaldırmaları gerekmektedir. Mevcut parklar ve oyun bahçeleri, engellilerin erişilebilirliğini sağlayacak şekilde gözden geçirilmelidir. Görme engelli vatandaşlarımız için kaldırım taşları tüm kaldırımlara uygulanmalıdır.

Belediyelerin yürütmüş olduğu sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere (tiyatro, müzik, yüzme havuzu vb.) Hiçbir sosyal yaşamı olmayan engellilerin katılımlarını sağlamak ve teşvik etmek için gerekli önlemler alınmalı, ilköğretim kurumlarında okuyan özel alt sınıf öğrencileri ve MEB’e bağlı Eğitim Uygulama Okulu ile İş Okulundaki öğrencilerin, taşıma boyutu da planlanarak bu etkinliklerden yararlanmaları sağlanmalıdır.

Engelli vatandaşlarımız ve aileleri gerçekten ağır yaşam şartlarıyla hayatlarını sürdürüyorlar, onların bir nebze nefes almaları için Engelsiz Sosyal Merkezleri açılmalı, bu merkezler de engelli çocuğuna bağımlı yaşayan ve edata onların ücretsiz bakımını yapan annelerimiz için büyük bir hizmet olacaktır. Annelerimiz gerektiğin de engelli çocuğunu bu merkezlere bırakıp, hastaneye gidebilecek ya da özel işlerini yapması sağlanacaktır. Belediyeler de engellilerin faydalanacağı tam teşkilatlı bir engelli taşıma araçlara sahip olmalıdır ki, hastaneye gitmek isteyen engelli vatandaşlarımız gerektiğinde belediyeden araç tahsis etme hakkını kullanmalıdır. Engelli vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından birisi olan da işsizliktir, belediye kanunu da işsiz engellilere işyeri açma konusunda belediyelere görev vermiştir.

Ülkemizde bazı belediyeler de yalnızca engelli vatandaşlarımızın çalıştırdığı iş yerleri mevcuttur, bunları düşünerek tüm belediyelerimiz bu uygulamayla binlerce engelli vatandaşlarımızın iş sahibi olmalarına vesile olacaktır.Engellileri topluma kazandırmak amacıyla çalışan, ama, yer ve mekân sıkıntısı çeken derneklere mekân tahsis edilerek, dernekler aracılığı ile, engellilere yapılacak hizmetlerle, engellilerin de toplum hayatına katılımları ve belediye hizmetlerinden yararlanmalarının önü açılmalıdır.Yeniden Refah Partisi olarak yerel seçimlerde Belediye Meclisleri ve İl Genel meclisleri adayları tekliflerimizde engellilere de yer verilmesini isteriz.

Davut KONAKÇI

Engelliler Koordinasyon Birim Başkanı

Loading

Skip to content