16/07/2024

Yeniden Refah Partisi’nden EKPSS Açıklaması Yapıldı

YENİDEN REFAH PARTİSİ ENGELLİ KOORDİNASYON BİRİM BAŞKANLIĞI KASIM AYI BASIN AÇIKLAMASI

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının EKPSS Hakkındaki Talihsiz Açıklamalarına Cevabımız;

Mevcut iktidar, 3 Aralık Dünya Engelliler gününden önce Memur adayı Engelli vatandaşlarımızın hak ettiği kadroların atamalarını yapıp, görevlerinin gereğini yerine getirmelidir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın ve engellilerden sorumlu bakan yardımcısının atamalar konusunun müsebbibi biz değiliz demesi talihsizliktir. Şayet söz konusu bakanlık bu konuların muhatabı değilse engellilerden sorumlu bakan yardımcılığı görevi neden ihdas edildi. Bu yaklaşımla engellilerden sorumlu bakan yardımcısının ‘Sosyal Devlet’ olma anlayışına aykırı tutumlar sergilediği aşikârdır.Her konuda olduğu gibi mevcut iktidar bu konuda da adil davranmayarak sınıfta kalmıştır. Pandemi bahane edilip 2020 yılında atama yapmayıp, 2021 yılında sadece 1961 kişinin atamasının yapılması Engellilerimize müjde değil, verilmiş olan sözlerin tutulmadığının göstergesidir. Mevcut Bakanlığın atama konusunda engelli istihdam edecek kurumlara ricada bulunması yerine yasanın emredici hükümlerini hatırlatmaları gerekir.

Resmî kurumların açıkladığı veriler ışığında kamuda engelli personel sayısı %3 nispetinde olduğuna göre en az 66 bin olmalıdır. Oysaki, şu an 58 bin engelli personel istihdam edilmektedir. Buna mukabil Yeniden Refah iktidarımızda bu oran %5 olarak güncellenip kamuda engelli personel istihdamını 110 bine çıkartarak 2020 yılında EKPSS sınavına giren 85 bin engellinin 52 binini istihdam edeceğiz. Verdiğimiz rakamlar devletin resmî kurumlarından alınmıştır. Kamuda engelli personel oranını %2 den %3 e o zamanın şartlarında çıkartan bizdik, iktidar olduğumuzda da %5 e çıkartacak yine biz olacağız.

Davut KONAKCI

Engelli Koordinasyon Birim Başkanı

Loading

Skip to content