Yazar: admin

Kısmî Yaşlılık Aylığı Şartları ve Engelli Emekliliği

4/a Hizmet Akdi ile Çalışanlar için yaşlılık Aylığı nedir? Yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş yaşlılık sigortasından bağlanan aylıktır. Yaşlılık Aylığı…

Maluliyet Aylığı Nedir? Şartları ve Süreçleri Nelerdir ?

Malullük aylığı, Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre kurumca yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarının sağlık kurulları tarafından düzenlenen raporlara dayanarak çalışamayacak durumda malul olduğu tespit edilen sigortalılara bağlanan aylıktır. Maluliyet Başvuru…

Skip to content