17/07/2024

5510’a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri

%45 engelli raporu ile 2013 yılında memur oldum e devlet sisteminde 15 yılda emeklilik hakkım olduğunu gösteriyor. Sizin sayfanızda 18 yıllık sigortalılık süresi 4680 yeterli diyor hangisi doğru acaba. İlginiz için teşekkür ederim.

Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510’a tabi memur kaç yıl üzerinden emekli olur?

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluğa başlamış kişiler 5510 sayılı Kanun kapsamındadırlar ve 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen şartları yerine getirmeleri kaydıyla engellilik durumlarından dolayı emeklilik haklarını kazanırlar.

Genel olarak göreve girmeden önce çalışma gücünün % 60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilenlere malullük aylığı bağlanmaz. Ancak, malullük aylığı şartlarından farklı olarak engellilik durumlarından dolayı yaşlılık aylığı bağlanır.

5510 Sayılı Kanuna göre engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları

Memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunmasından ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamama durumunda, yani göreve girmeden önce en az % 60 oranında engelliliği olanlar hakkında öncelikli olarak;

En az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün (11 yıl) SGK primleri yatırılmış hizmetleri olması kaydıyla yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Bu kural, 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmünde, “Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre malül sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malüllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.” Şeklinde belirtilmiştir.

Ancak, göreve başlamadan önce % 60 veya meslekte kazanma gücünü yitirecek derecede bir engeli olmadığı tespit edilirse, bu defa çalışmaya başladıktan sonraki durumuna bakılır ve memurun çalışma gücündeki kayıp oranına göre engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması şartları oluşur. Bu şartlar da şöyledir;

Memurun engellilik oranı;

– % 50 ila % 59 arasında ise ve bu durumu SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa memurun en az 16 yıldan beri sigortalı olması ve 4320 gün,

– % 40 ila % 49 arasında ise ve bu durumu yine SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa bu defa memurun en az 18 yıldan beri sigortalı olması ve 4680 gün,

SGK primleri yatırılmış hizmetinin olması şartlarını yerine getirdiklerinde engelliliklerinden dolayı yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Engellilik oran durumunun son tespit yeri Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kuruludur.

Bu açıklamalar ışığında emekli olabilmenizle ilgili neler söylenebilir?

2013 yılı ay ve gün olarak sigortalı başlama tarihiniz olur ve belirttiğiniz % 45 engellilik oranınıza göre de 18 yıl sigortalı olmanız ve 4680 gün de hizmetinizin olması halinde engellilikten dolayı aylık bağlanma hakkınızın olacağını değerlendirmekteyiz.

Sigortalılık süresi ile hizmet toplamı farklıdır. Sigortalılık süresi ilk defa sigortalı olarak başlamak koşulu ile bundan sonrası süreçte sigortalılık süresinin bitirilmesi gerekir ve bu ara sürecin mutlaka çalışarak tamamlanması gerekmez.

E-Devlette yer aldığını belirttiğiniz bilgiler kapsamında değerlendirmemiz:

Belirttiğiniz bilgilerinize göre yukarıda açıkladığımız durumun doğru olduğunu belirtebiliriz.

E-Devlette yer alan hususun ise, genel olarak engellilik mevzuatına tabi olarak göreve başlamış olan 5434’e tabi memurlar için 15 hizmet yılı yeterli olmaktadır. Bu bilginin de buradan kaynaklı olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Yine, 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmünde göreve başlamadan önce en az % 60 oranında malul durumda olan ve malullük hükümleri uygulanamayacaklar için aranılan en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3960 gün şartının genel olarak belirtilmiştir. Bu bilginin de ayrıca buradan kaynaklı olabileceğini de değerlendirmekteyiz. (Memurlar.net)

Loading

Skip to content