12/07/2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İhtiyaç Sahiplerine 41 Milyar 418 Milyon Lira Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya kadar çeşitli alanlarda ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında, bu yılın 8 aylık döneminde, toplam 41 milyar 418 milyon lira ödeme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması yönünde hayata geçirilen sosyal yardımların kapsamı genişletiliyor.

Aile, engelli-yaşlı, barınma-gıda, sağlık, eğitim ve proje destekleri gibi çeşitli başlıklarda sunulan sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek sağlanırken, Bakanlığın bu kapsamda çok sayıda kalemde sosyal destek paketleri bulunuyor.

AA muhabirinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edindiği bilgiye göre, aile yardımları kapsamında, canlı doğum yapanlara doğum yardımı olarak, bu yılın ocak-ağustos döneminde 240 milyon lira destek sağlandı.

Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesini içeren çoklu doğum yardımı için 2022 Ocak-Ağustos arasında 23,5 milyon lira ödeme yapıldı.

Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yönelik “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı” kapsamında 2022 Ocak-Ağustos arasında 340,9 milyon lira destek verildi.

3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan “Öksüz ve Yetim Yardımı”ndaki ödeme ise 2022 Ocak-Ağustos arasında 96,9 milyon olarak kayıtlara geçti.

Vatani görevini yapan askerlerin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülen Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı’nda 2022 Ocak-Ağustos arasında 94,8 milyon lira yardım sağlandı.

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerliğini yapan çocuklar için “Asker Çocuğu Yardımı”ndaki yardım miktarı, 2022 Ocak-Ağustos arasında 2,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca yapılan “Terör Zararı Yardımları”ndaki tutar bu yılın ocak-ağustos arasında 2,14 milyon olarak belirlendi.

Afet ve acil durum hallerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşların gıda, giyim, barınma vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar kapsamında, 2022 Ocak-Ağustos arasında 24,24 milyon lira destek sağlandı.

Şehit yakınları ve gazilerin muhtelif ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla “Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar” ise 2022 Ocak-Ağustos arasında 5,1 milyon lira olarak kayıtlara girdi.

Aile Destek Programı ile çok sayıda ihtiyaç sahibine destek verildi

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Temmuz 2022-Temmuz 2023 döneminde en fazla 10 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlayan “Türkiye Aile Desteği Programı” doğrultusunda 2022 Temmuz’dan bu yana 1,3 milyar lira destek yapıldı.

Öte yandan, 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere ve yıl boyunca gereksinim bulunması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından yapılan gıda yardımı kapsamında, 2022 Ocak-Ağustos arasında 721,1 milyon lira tutarında yardım teslim edildi.

İşsizliğin ve yoksulluğun belirgin yaşandığı yerlerde 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilen yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumu bulunmadığı belirlenen kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından aşevi hizmeti sunuldu. 2022 Ocak-Ağustos arasında 135,1 milyon lira yardım verildi.

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine evlerinin bakım-onarımı, betonarme ve prefabrik ev yapım yardımları ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi yardımlar kapsamında, 2022 Ocak-Ağustos arasında 70,6 milyon lira destek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelerin elektrik tüketim giderlerine destek olundu. Bu kapsamda 2022 Ocak-Ağustos döneminde 2 milyar 570 milyon lira kaynak tahsis edildi.

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara da destek sağlandı

Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan 65 yaş üstü vatandaşlara yapılan yardımlar kapsamında, 2022 Ocak-Ağustos arasında 7,36 milyar lira ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan engellilere yapılan yardımlar doğrultusunda, 2022 Ocak-Ağustos arasında 5,13 milyar destek verildi.

Sosyal güvencesi bulunmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan 18 yaşından küçük engelli vatandaşlara yapılan yardımlardaki tutar bu yılın 8 ayı için 634 milyon olarak kayıtlarda yer aldı.

İhtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engellilerin, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenlerin ve 65 yaş üstündekilerin ikamet ettikleri evlerinde proje kapsamında 2022 Ocak-Ağustos arasında 118 milyon lira destek sağlandı.

İhtiyaç sahibi engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen yardımlar kapsamında da 2022 Ocak-Ağustos arasında 2,3 milyon lira tutarında destekte bulunuldu.

Bakanlık, sağlık alanında yardımlarla da ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlar kapsamında, 2022 Ocak-Ağustos arasında 370 milyon lira ödendi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödedikleri tutarın iadesi doğrultusunda, 2022 Ocak-Ağustos arasında 24,7 milyon lira destek sağlandı.

Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programı ile 2022 Ocak-Ağustos arasında da 40,2 milyon lira ödeme yapıldı.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri, 2022 Ocak-Ağustos arasında 20,9 milyar lira oldu.

Doğal Gaz Tüketim Desteği doğrultusunda da programın başladığı Mart-Nisan 2022 döneminden bu yana 114,2 milyon lira destek sağlandı.

Öte yandan, 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve 15 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına yönelik yardım programı ile Nisan-Ağustos 2022’den bu yana 3,84 milyon lira destek ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıldı.

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yardımlar da yapıldı. 2022 Ocak-Ağustos arasında da 733 milyon lira tutarında destek sunuldu.

Vefa Programı kapsamında, 179 milyon lira kaynak tahsis edildi

Her eğitim-öğretim yılı başında ve yıl boyunca 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından kırtasiye, önlük, çanta gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılanması için 2022 Ocak- Ağustos 2022 arasında 9,9 milyon lira destek verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı​​​​​​​nın taşımalı eğitim sistemi dışında kalan 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından taşıma, yemek ve barınma ihtiyaçlarına yönelik yardımlar yapıldı. Bu doğrultuda, 2022 Ocak-Ağustos arasında 1,3 milyon lira destek verildi.

Düzenli ve süreli yardım programlarından yararlanan vatandaşların hanelerinde mevcut ihtiyaçlarının tespitini, değişen ihtiyaçlar tespit edilerek yeni yardım programlarının belirlenmesi ile desteklere ulaşmakta zorlanan hanelerde yer alan vatandaşların belirlenmesi üzerinde çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda, bu yılın ağustos ayında 171,9 milyon lira Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarıldı.

Ağır kronik hastalığı olan ve öz bakımını yerine getirmekte zorlanan sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların, ev temizliği ve kişisel bakımları gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bakanlıkça yürütülen sosyal yardım programı uygulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Vefa Programı, tüm Türkiye geneline uygulanarak, milli program haline getirildi. Program kapsamında yıl sonuna kadar kullanabilmek amacıyla 179 milyon lira kaynak tahsis edildi.

Sosyal desteklere yenileri eklendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı.

Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki destek tutarını artırdıklarını belirterek, “Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL’ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450-600 TL olan destek tutarımızı 850-1250 TL’ye yükseltiyoruz.” bilgisini verdi. (AA)

Loading

Skip to content