17/07/2024

Deprem Bölgelerine Toplum Yararına Program Kapsamında 16 Bin Kişilik Kontenjan

İŞKUR tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için, depremin etkilerini hafifletmek amacıyla yürütülen hizmetler için 1 milyar 400 milyon lira ödenek aktarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerinde alınan tedbirler kapsamında, İŞKUR tarafından, depremin etkilerini hafifletmek amacıyla olağanüstü hal bölgesi valiliklerine Toplum Yararına Program çerçevesinde 16 bin kişilik kontenjan tahsis edildi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerinde çeşitli tedbirler uygulamaya konuldu.

Deprem bölgesindeki hizmetlerde aksaklık yaşanmaması amacıyla ilk günden itibaren bölgeye yönetici ve uzman personel desteği sağlandı.

Bu kapsamda bölgede yer alan İŞKUR il müdürlüklerince sunulması gereken hizmetler, merkezin veya deprem bölgesi dışında kalan diğer illerde yer alan hizmet birimlerinin sorumluluğuna devredildi.

İŞKUR tarafından, depremden etkilenen iller için depremin etkilerini hafifletmek amacıyla olağanüstü hal bölgesi valiliklerine 16 bin kişilik Toplum Yararına Program (TYP) kontenjanı tahsis edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için 2 bin 950 kontenjan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının afet bölgesindeki kuruluşlarından diğer illere nakledilen çocuk, engelli, kadın ve yaşlılara sunulan hizmetlerin sürdürülmesine yönelik 30 il için 1750, Aydın ve Mersin valiliklerine nakledilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için ise 1200 kişi olmak üzere toplam 18 bin 950 kişilik Toplum Yararına Program kontenjanı tahsis edildi.

Toplum Yararına Program kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesi için 1 milyar 400 milyon lira ödenek aktarıldı.

Bakanlığın diğer hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, afet bölgesinde ikameti bulunan vatandaşların, sağlık hizmeti sunucularında yoğunluk yaratmamak ve vatandaşların mevcut tedavilerini aksatmamak amacıyla sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerinin bir defaya mahsus olmak üzere reçetesiz temin edilmesi sağlandı.

Afet bölgesinde yaşayanların, herhangi bir ücret ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanması için hastane başvurularında muayene katılım payı ile eczane başvurularında reçete ve tıbbi malzeme katılım payından muaf tutulması temin edildi. 6 Şubat tarihi öncesinden kaynaklanan ve henüz tahsil edilmemiş muayene katılım payları ertelendi.

Vatandaşların ellerinde bulunan ilaç ve tıbbi malzemelerinin enkaz altında kalmış olabileceği gerekçesiyle tedavilerinde aksama yaşanmaması için 5 Şubat’a kadar afet bölgesinde ikameti bulunanların eczanelerden temin edilmiş ilaçları veya tıbbi malzemelerinin bitiş tarihleri 6 Şubat olacak şekilde düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca deprem bölgesindeki hizmetler kapsamında Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından ödenen “yeşil kartlı” vatandaşlar için OHAL ilan edilen illerde ya da nakledildiği illerde diyaliz tedavileri için SGK ile sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebilmesi imkanı sağlandı.

Kronik hastalıklar nedeniyle kullanılan ilaç ve tıbbi malzeme teminine ilişkin raporlardan 1 Ocak ve sonrasında süresi bitmiş/bitecek olanların süreleri 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

İkameti afet bölgesinde olmayan fakat son 3 ay içinde afet bölgesinde bulunan eczanelerden ilaç temin etmiş kişilerin Medula sisteminde kayıtlı bulunan raporlarına istinaden reçetesiz ilaç temin etmeleri de sağlandı.

Afet bölgesinde faaliyet gösteren eczane veya merkezlerde depreme bağlı yıkımlar olması sebebiyle farklı bilgisayarlardan Medula sistemini kullanarak vatandaşlara ilaç ve tıbbi malzeme temin edebilmeleri için zorunlu olan IP uygulaması da kaldırıldı.

Tüm sağlık hizmeti sunucularında sağlık hizmeti sunumunun aksamaması için Ocak-Şubat 2023 dönemlerine ait fatura/reçete teslim süresi ile son günü 31 Mart’tan öncesi olan itirazlar ile itiraz değerlendirme komisyonuna ilişkin süreler, 31 Mart mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri dışında kalan illerde SGK ile protokollü/sözleşmeli olarak faaliyet gösteren sağlık hizmeti sunucularının, Ocak-2023 dönemine ilişkin fatura/reçete teslim süresi 28 Şubat mesai bitimi oldu.

SGK’ya verilmesi gereken tüm bilgi, belge ve beyannameler ertelendi

Depremden etkilenen 10 ilde “mücbir sebep hali” ilan edildi. Bu kapsamda bu illerde bulunan vatandaşlar için 6 Şubat-30 Nisan’a kadar SGK’ya verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyannameler 26 Mayıs’a kadar ertelendi. Belirtilen tarihe kadar SGK’ya verilen bilgi, belge ve beyannameler süresinde verilmiş sayılarak, ilgililere idari para cezası uygulanmasının önüne geçildi.

Bakanlık ayrıca SSK sigortalıları ve hak sahiplerinin gelir ve aylık ödemelerini öne çekti.

Vatandaşların mağdur olmaması için kontrol muayene tarihleri 1 Şubat-31 Ağustos olanların kontrol muayene tarihleri 31 Ağustos olarak kabul edildi.

Kısa çalışma uygulaması devreye alındı

Depremden etkilenen iş yerlerinin bu süreçte işçi çıkarmamaları amacıyla Kısa Çalışma Uygulaması devreye alındı.

Depremden etkilenen iş yerlerine yönelik kısa çalışma ödeneğine ilişkin ödemelerin uygunluk denetimi beklenmeksizin ivedilikle yapılabilmesi ve hak sahipliği yönünden kısa çalışma ödeneğine şartları tutmayan kişilere nakdi ücret desteği sağlanmasına yönelik mevzuat değişikliği hazırlıkları tamamlandı.

10 ilde işsizlik sigortası ödemelerinin tarihleri öne çekildi.

Bölgede yarım çalışma ödemelerinin de öne çekilmesine ilişkin çalışmalar, bu ödemelerin de aynı tarihlerde gerçekleştirilmesine imkan verecek şekilde tamamlandı.

Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulacak mesleklerde kuruma kayıtlı kişilerin bilgileri hazırlanarak AFAD ile paylaşıldı.

Aktif iş gücü programlarından faydalanan ve depremden zarar gören iş yerleriyle program faydalanıcılarına dönük bildirimlere ilişkin süre sınırlamalarını esneten ve ödemelerin yapılmasını kolaylaştıran düzenlemeler de hayata geçirildi.

İşbaşı eğitim programlarına yönelik ocak, şubat, mart ve nisan ayları için katılımcıların devam durumlarına bakılmaksızın tam ay üzerinden zaruri gider ödemesi yapılmasına ilişkin düzenleme tamamlandı.

10 ilde vatandaşların prim borçları ertelendi

Bakanlık, ayrıca depremden etkilenen illerde iş yerleri için belge verme sürelerini erteledi. 6 Şubat’tan önce ödeme süresi, dolmuş mevcut prim borçları gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos’a kadar uzatıldı.

Ödeme vadesi geçmiş borçları yeniden yapılandırılmış afet kapsamındaki iller için de 6 Şubat itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işverenlere, ödeme vadesi 6 Şubat- 31 Temmuz’da sona eren taksitlerini 31 Ağustos’a kadar ödeme imkanı sağlandı.

Aynı imkan, sigorta primini kendisi ödeyen sigortalılar için de verildi. (AA)

Loading

Skip to content