16/07/2024

Emeklilik İşlemlerine İlişkin Tüm Belgeler HİTAP Üzerinden Gönderilecek

10.09.2022 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan “Kamu Görevlilerinin Emeklilik İşlemleri” konulu 2022/14 sayılı Genelge’ye göre emeklilik işlemlerine ilişkim tüm belgeler 15.11.2022 tarihinden itibaren HİTAP üzerinden gönderilecek. Bahsi geçen tarihten itibaren posta yoluyla evrak gönderilmesine son verilecek olup sadece Sosyal Güvenlik Kurumunun ayrıca evrak istemesi durumunda gönderilebilecek.

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Kamu Görevlilerinin Emeklilik İşlemleri

GENELGE

2022/14

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin özlük dosyalarında yer alan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkan tanıyan (HİTAP), söz konusu sigortalıları çalıştıran tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda yürütülmektedir.

Anılan Başkanlıkça gerçekleştirilen emeklilik işlemlerinin en kısa sürede ve hatasız olarak tamamlanmasını teminen 5510 sayılı Kanunun mezkur hükmü kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerini çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarınca;

– Gerekli kurumsal ve teknik altyapı hazırlıklarının en geç iki ay içerisinde tamamlanarak personele ait bilgilerin HİTAP’a eksiksiz ve güncel biçimde aktarılması,

– Emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgelerin 15/11/2022 tarihinden itibaren yalnızca HİTAP üzerinden gönderilmesi, anılan Başkanlıkça ayrıca talep edildiği durumlar hariç olmak üzere posta yolu ile gönderimine son verilmesi ve emeklilik işlemlerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca HİTAP’ta yer alan bu bilgi ve belgeler üzerinden gerçekleştirilmesi,

hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Loading

Skip to content