17/07/2024

Engelli Kamu Personellerinin Toplu Sözleşmede ki Sorunları

Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara yönelik 2018-2019/2020-2021/2022-2023 yıllarını kapsayan ;4. Dönem toplu sözleşmede 50 inci, 5. Dönem toplu sözleşmede 44 üncü, 6. Dönem toplu sözleşmede 45 inci maddede yer alan”(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan engelli kamu görevlilerine yönelik olmak üzere;

a) Yürütmekte oldukları görevlerine intibaklarını ve mesleki verimliliklerini arttırmak üzere mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi,

b) Engelliliklerinden kaynaklanan dezavantajlı durumların asgariye indirilmesi amacıyla fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi” konulu maddeler, toplu sözleşme hükümlerinin uygulandığı kamu kurum ve kuruluşlarında hayata geçirilmemiş ve toplu sözleşmeye aykırı davranılmıştır. Bahsi geçen maddelerin hayata geçirilmesi konusunda kamu işveren heyeti adına imza atan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nasıl bir uygulama yapacaktır?

Yukarıda yer alan dilekçeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi(CİMER) üzerinden yapılan başvuruya cevap gelmiştir. Konu hakkında kamuda örgütlü sendikalara görev düşmektedir.

Gelen cevap şu şekildedir; “Başvurunuz incelenmiştir. Ancak, kamu görevlilerin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara yönelik 6. Dönem Toplu Sözleşmenin genel hükümler başlıklı bölümünün 45’inci maddesindeki engelli kamu görevlilerine yönelik toplu sözleşme hükümlerinin hayata geçirilmesinden ilgili kamu kurum ve kuruluşları sorumlu olup, görülen eksiklikler hususunda da ilgili kurum ve kuruluşa başvuruda bulunulmasının gerektiği değerlendirilmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Halil DURMUŞ

Loading

Skip to content