12/07/2024

Engelli Öğrenci İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı

Puanı düşük olduğu halde sağlık sorunları nedeniyle kaydı Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydedilen öğrenci 45 dakika uzaklıktaki bir okula nakledilmişti.

Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydı yapıldıktan sonra açılan soruşturma kapsamında nakil işlemi iptal edilen kronik hastalığı bulunan özel gereksinimli öğrenci hakkında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Sağlık sorunları nedeniyle, sınavda aldığı puanı yetmeği halde kaydı Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydedilen öğrenci, “torpil” iddiaları sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 45 dakika uzaklıktaki bir okula nakledilmişti. 23 sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan ortak açıklamada, çocuğun ailesinin başvurduğu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini duyurdu.

Yapılan açılamada, sağlık sorunları olan çocuğun mahkeme nihai karar verene kadar Kadıköy Anadolu Lisesi’nde eğitim görmeye devam edeceği, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“10 Eylül 2021 tarihinde, kamuoyuna “torpil” olarak yansıtılan; özel gereksinimli öğrencinin Kadıköy Anadolu Lisesi’ne nakledilmesi işlemi, uzun bir süre boyunca tartışma konusu edilmiş, öğrencinin uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı ve bu hastalıktan kaynaklanan özel gereksinimi dolayısıyla eğitim hakkından layıkıyla yararlanabilmek için hukuka uygun biçimde nakil isteminde bulunulduğu gözardı edilerek, yanlı ve kirli bilgi akışından dolayı gelen tepkiler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık sahibi özel gereksinimli öğrenci, evine 45 dakika uzaklıktaki okula nakledilmişti.

Girdiği sınav sonrasında Beyoğlu Anadolu Lisesini kazanan, ancak okulun bulunduğu bölgeye pandemi koşulları sebebiyle taşınamadığı için gidebilme imkânı kalmayan, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 23. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen, Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar Listesi’nde bulunan bir hastalık ve özel gereksinim sahibi öğrencinin evine en yakın okul olan Kadıköy Anadolu Lisesi’ne nakledilmiştir. Ancak, nakil işleminin üçüncü kişilerce kamuoyuna yanlış ve art niyetli bir şekilde ‘nakil işleminde torpil yapıldığı’ şeklinde servis edilmesinin ardından başlatılan soruşturma süreci, 2 Aralık 2021 tarihinde, yani Dünya Engelliler Günü’ne bir gün kala, engelli öğrencinin kaydının Kadıköy Anadolu Lisesi’nden geri alınmasıyla sonuçlanmıştır.

Ancak özel gereksinimi çocuğun ailesinin başvurduğu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, yapılan başvuru kapsamında “iptali talep edilen okuldan başka okula nakil işlemi, uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğundan idarenin savunması alınmaksızın” yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararı sebebiyle Kadıköy Anadolu Lisesindeki kaydı silinerek, bölgenin uzak bir noktasına nakledilen özel gereksinimli çocuk, mahkeme nihai kararı verinceye kadar Kadıköy Anadolu Lisesinde eğitim görmeye devam edecek ve olası bir hak kaybının önüne geçilmiş olacaktır.

Aşağıda listesi sunulan Sivil Toplum Kuruluşları olarak İstanbul İdare Mahkemesinin vermiş olduğu kararı memnuniyetle karşıladığımızı belirtiyor, olayın takip edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.” (T24)

1- Aktif Engeliler Derneği

2- Buca Engelliler Derneği Dasep- Darıca Serebral Palsili ve Tüm Özel Gereksinimli Birey Ve Yakınları Bilim Teknoloji, Araştırma Geliştirme İnovasyon, Rehabilitasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

3- Denizli Otizm Derneği

4- Down sendromu Derneği

5- Edirne Otizm Derneği

6- Eğitimde Görme Engelliler Derneği

7- Engelli Kadın Derneği

8- Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği

9- (Kosabder) Kocaeli Serebral Palsililer Bilim Teknoloji Araştırma Geliştirme İnovasyon Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

10- Oder Otizm Derneği11- Otizm Destek, Eğitim ve Dayanışma Derneği

12- Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği

13- (Separinder) Yeryüzü cp Serabral Palsililer Bilim Araştırma Teknoloji İnovasyon Sosyal Yardımlaşma Derneği

14- Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği

15- Şişli İşitme ve Konuma Engelliler Derneği

16- Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği

17- Türkiye Gençlik Birliği Derneği

18- Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi

19- Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi

20- Uluslararası Genç Arayış Derneği

21- Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği

22- Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği

23- Yasam Boyu Eğitim Derneği

Loading

Skip to content