16/07/2024

Sağlık Bakanlığı: Süreli Engelli Raporların Süresi Uzatıldı!

Sağlık Bakanlığı, süreli olan Engelli Sağlık Raporlarına ilişkin önemli bir kararı duyurdu. Bu duyuruya göre, süreli engelli raporu olan engellilerin rapor geçerlilik tarihi 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldı.

Sayı : E-23642684-010.99
Konu : Süreli Engelli Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Alınan Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) 19.08.2020 tarihli ve 23642684-010.99-E.1226 sayılı yazımız,
b) 11.03.2021 tarihli ve E-23642684-010.99-557 sayılı yazımız,
c) 19.04.2021 tarihli ve E-23642684-010.99-857 sayılı yazımız,
ç) 25.08.2021 tarihli ve E-23642684-010.99-1574 sayılı yazımız.

İlgi (a) da kayıtlı yazımız ile getirilen, süresi 01.01.2020 sonrasında dolmuş süreli engelli
raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edilmesi uygulamasına ilgi (b) de kayıtlı yazımız ile
15.03.2021 tarihi itibarıyla son verilmiş ve raporları yenileme talepleri karşılanmaya başlanmış; Ancak
artan COVID-19 vaka sayıları ve sağlık hizmet sunucularındaki yoğunluk nedeniyle, süresi 01.01.2020 sonrasında dolmuş ve raporları yenilenmemiş olan kişilerin mevcut raporlarının ilgi (c) yazı ile
01.09.2021 tarihine kadar, ilgi (ç) yazı ile 31.12.2021 tarihine kadar gereçerli kabul edileceği
duyurulmuştu.
Hastalığın mevcut seyri, mevsim koşulları ve sağlık hizmet sunucularındaki yoğunluk nedeniyle
konu yeniden değerlendirilmiştir. Bu itibarla;

 1. Geçerlilik süresi 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında sona ermiş süreli engelli sağlık
  kurulu raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının 30.06.2022 tarihine
  kadar geçerli kabul edilmesi,
 2. Geçerlilik süresi 01.01.2021 tarihi ve sonrasında sona ermiş/erecek süreli enegelli sağlık
  kurulu raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının 31.12.2022 tarihine
  kadar geçerli kabul edilmesi,
 3. Bu süreçte engelli sağlık kurulu raporunu yeniletmek veya ilk defa rapor çıkartmak talebiyle
  sağlık hizmet sunucularına başvuranların taleplerinin karşılanmaya devam edilmesi hususunda;
 4. Bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim.
  Prof. Dr. Sabahattin A

Loading

Skip to content