11/07/2024

Toplu Sözleşmede Engelli Memurların Yüzü Güldü!

Memurlara Yönelik Toplu Sözleşmede Uzlaşmaya Varılan Engelli Personel İle İlgili Maddelerin detaylarına sizler için ulaştık.

Uzlaşmaya varılan maddelerden bazıları şöyle;

 1. Madde: Engelli kamu görevlilerine yönelik düzenlemeler
  (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan engelli kamu görevlilerine yönelik olmak üzere;
  a) Yürütmekte oldukları görevlerine intibaklarını ve mesleki verimliliklerini arttırmak üzere mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi,
  b) Engelliliklerinden kaynaklanan dezavantajlı durumların asgariye indirilmesi amacıyla fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi,
  c) Memuriyet mahalli dışında eğitim, kurs, seminer ve benzeri çalışmalar için görevlendirilmesi ve gerekli olması halinde kuramca refakatçi görevlendirilmesi,
  ç) Kamu konutlarından yararlanmada pozitif ayrımcılık sağlanması, amacına dönük olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda ihtimam gösterilir.

Loading

Skip to content