17/07/2024

Türk Kızılay ‘İyilik Projelerine’ Fon Desteği Sağlayacak

“Toplumsal Şenlendirme Programı”yla ülke genelindeki özellikle kırılgan grupların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüten Kızılay, bu amaca yönelik “iyilik projelerini” destekleme kararı aldı. Türk Kızılay, program kapsamında dernek, vakıf ve üniversitelere “özgün proje” hazırlamaları çağrısında bulundu.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre kurumlar, proje tekliflerinde, faaliyet gösterdikleri şehirdeki en az 1 Kızılay şubesine iştirakçi olarak yer verecek. Proje birden fazla ili kapsıyorsa, her ildeki Kızılay şubelerinden en az birisi projede iştirakçi olacak. Program kapsamında bireysel başvurular kabul edilmeyecek. Dernek, vakıf ya da üniversitenin başvuru sahibi olarak sadece 1, proje ortağı olarak en fazla 2, birinde başvuru sahibi, diğerinde proje ortağı olmak üzere en fazla 2 projesi desteklenebilecek.

Projelerin içerikleri

Destek verilecek projeler için “Toplumdaki Gönüllülük Kültürünün Geliştirilmesi” ve “Toplumun Afetlere Karşı Dirençliliğinin Arttırılması” olarak iki ana başlık belirlendi.

“Toplumdaki Gönüllülük Kültürünün Geliştirilmesi” başlığı altında, “Gönüllü kapasitelerinin geliştirilmesi ve yenilikçi yaklaşımlar, aile-yaşlı-engelli-genç odaklı gönüllü temelli hizmet modellerinin geliştirilmesi, afetlerde risk-zarar azaltma gönüllülük hizmet modellerinin geliştirilmesi, sosyal içerme bağlamında dezavantajlı grupların gönüllü katılımı, sağlıklı yaşayan ve yaşlanan toplum çalışmaları için gönüllü katılımı, iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda toplum bilinçlendirmeye yönelik inovatif ve interaktif eğitim yöntemleriyle gönüllülük kapasitesi geliştirilmesi” konuları yer alıyor.

“Toplumun Afetlere Karşı Dirençliliğinin Arttırılması” başlığı altında ise “Afetlerde beslenme hizmet kapasitesinin geliştirilmesi, afet besinlerine ilişkin AR-GE çalışmaları, afetlere yönelik karar destek sistemlerinin geliştirilmesi, toplumun afet bilincinin ve farkındalığının arttırılması, afet risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi” alt başlıkları bulunuyor.

Destekleme süresi en az 9 ay olacak

Değerlendirmeler sonrası her bir proje için 50-100 bin lira arasında maddi destek sağlanacak. Destekleme süresi, proje bazında an az 9 en çok 18 ay olacak. Türk Kızılay Toplumsal Şenlendirme Programı’na, 11 Şubat 2022 tarihine kadar “senlendirme.kizilay.org.tr” web sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek. (AA)

Loading

Skip to content