17/07/2024

Yeniden Refah Partisi: Engelli Öğrencilerin Sorunları Çözülmelidir

Engelli öğrencilerin yaşadığı sorunlara yönelik Yeniden Refah Partisi Engelliler Koordinasyon Birim Başkanlığı açıklama yaptı.

“Ülkemizde her yıl Eylül ayının 2. haftası ilk öğretim haftası olarak kutlanıyor, ama her yıl klasik konuşmalardan öteye geçilmiyor. Ve en önemlisi de engelli eğitim çalışanları ve engelli öğrencilerimizin sorunlarına yeterince el atılmıyor. Bu da engelli camiamızın eğitimde fırsat eşitliğine engel teşkil ediyor. Engelli çocukların, genel eğitim sisteminde akranları ile aynı ortamda olmaya hakları vardır. 2023 yılının bu engellerden arındırılması, yöneticilerimizin en başta çözüm bulmaları gereken sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Bu sorunlardan en önemlisi, erişilebilirliktir. Yani, öğrencilerimiz kendilerine ilişkin ders araç gereçlerine tam manasıyla ulaşamamaktadır. Sadece görme engelli çocuklarımızdan görme engelli okullarında okuyanlara bu imkanlar sağlanıyor, ama kaynaştırmayla eğitim gören görme engelli çocuklarımıza bu imkanlar hiçbir şekilde sağlanmıyor.

Bir önemli sorun ise ulaşım sorunudur. Okul ve üniversite kurumlarına ulaşım konusunda en çok görme ve ortopedik engellilerin sorunlarla karşılaştığı ve bu sorunların bağlı olduğu okulun bulunduğu yerleşkenin fiziki konumu ve mimari yapısından kaynaklandığı saptanmıştır.

Barınma ile ilgili yaşanılan sorunlar ise engelli öğrencilerin %60’ı ailesiyle birlikte barınmaktadır. Bu bulgudan yola çıkarak engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve gündelik yaşamlarını devam ettirebilmek için aileleri ile birlikte yaşamayı tercih etmek zorunda kaldıkları düşünülebilir. Yurtta kalan öğrencilerin engellilere yönelik fiziksel düzenlemelerin eksikliğinden kaynaklı barınma sorunları yaşadıkları ayrıca arkadaşlık ilişkilerinde dışlanma gibi negatif ayrımcılığa dayalı davranışlara maruz kaldıkları görülmüştür.

İşitme ve Görme engelli öğrencilerimizin Bakanlık veya ÖSYM tarafından yapılan sınavlara birileri olmadan girememeleridir, yani sınav yapan kurumlar, sınavlarını dijital ortamlar da ve her ilde belirlenen yerlerde sınavlarını gerçekleştirmeleri çok önemlidir. Eğitimsel açıdan sorunların çözümünde sivil toplum kuruluşlarından, özellikle de engelli sivil toplum kuruluşlarından fikir alınarak çalışılması kesinlikle şarttır.

Üniversitelerin engelli öğrenciler için gerekli tüm destekleyici teknolojilerin kullanıldığı engelli dostu özel binalar (engellilere uygun tuvalet, asansör, merdiven ve oturma alanlarına sahip) tasarlamaları ve engelli öğrencilerin olabildiğince sabit, öğretim üyelerinin ise olabildiğince hareketli (değişebilir) olduğu bir eğitim süreci planlamaları,

Engelli öğrenciler için erişilebilir noktalara yerleşke ve binaların anlaşılabilir krokilerinin hazırlanarak fakülte binası içine ve çevresine yerleştirilmesi,

Sınavlarda okuyucu ve yazıcı problemlerinin yaşanmaması için engelli öğrencilerin 1544 MANAS Journal of Social Studies de kabul edeceği gönüllü ya da ücretli asistan öğrencilerden yararlanılması,

Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek fiziki ve personel donanımına sahip barınakların kurulması, bu barınakların üniversiteye ulaşılabilirliğinin kolay olması ve bu sayede engelli öğrencilerin ailelerine olan bağımlılıklarının azaltılması,

İşitme engelli öğrenciler için dersliklerdeki arka plan gürültüsünü ve ses yansımalarını azaltan FM sistemi kullanılması,

Okul bünyesindeki engellilere yönelik kampüse rahat ve ucuz ulaşımın sağlanabileceği özel servis hatlarının oluşturulması,

Engelli öğrencilerin de katılabileceği tanışma etkinliklerinin düzenlenmesi veya düzenlenen sosyal etkinliklerin engelli öğrencilerin de katılabileceği şekilde düzenlenmesi,

Üniversite personellerin engelli öğrencilerin sorun ve ihtiyaçlarıyla daha yakından ilgilenmesi için düzenli aralıklarla bilgilendirilmesi,

Engelli insanlara yaklaşım, tutum ve davranışla ilgili toplumdaki bireyleri bilinçlendirmeye yönelik çeşitli projeler ve etkinliklerin devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmelidir

Millî Eğitim Bakanlığımızın bu sorunlarla ilgili acil çözümler bulması gerekmektedir. Bakanlığımıza bağlı engelli ders araçları merkeziyle irtibat kurmak istendiğinde sürekli ertelendiği veya talepler 3-5 ayda ancak karşılandığı görülmüştür. Bu hususta Bakanlığımız daha hızlı ve erişilebilir çözümlere yer vermelidir.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının, bahsettiğimiz bütün sorunların çözüme kavuşturulduğu bir yıl olması temennilerimle, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.”

Davut Konakçı

Engelliler Koordinasyon Birim Başkanı

Loading

Skip to content