27/05/2024

2022 Yılı Engellilik İndirimi Tutarları (İşte Detaylar)

Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir” hükmü yer almaktadır. Sözkonusu maddeye göre; çalışma gücünün %80’inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden birinci derece engelli, 60’ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden ikinci derece engelli,  %40’ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.

2022 yılında uygulanacak indirim tutarının belirlendiği 317 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 3/d maddesinde; ” 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

Birinci derece engelliler için: 2.000 TL

İkinci derece engelliler için: 1.170 TL

Üçüncü derece engelliler için: 500 TL

Engellilik Vergi İndiriminden kimler faydalanabilir?

Kendisi, bakmakla yükümlü olduğu eşi veya  çocuğu engelli olan işçi, memur ve serbest meslek erbabı  ayrıca basit usule tabi mükellefler (sadece kendi adına) bu indirimden faydalanabilirler.

Engellilik Vergi İndiriminden kimler faydalanamaz?

Serbest bölgelerdeki iş yerlerinde çalışanlar, gemi adamları, diğer ücretli (kapıcılar v.b.) ile yurtdışında inşaatlarda çalışanların ücretlerinden vergi kesintisi yapılmadığı için vergi indirimi talep edilemez.

Engellilik Vergi İndirimi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

  1. Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp, kaşelenmiş yazı

2) İşe yeni başlayanlar için Sigorta Giriş Bildirgesi, eski çalışanlar için son aya ait Sigorta Bildirgesi (Hizmet dökümü)

3) Sağlık Kurulu Raporu olanlar için raporun ”hastane veya noter tarafından aslı gibidir olarak onaylanmış sureti” veya “aslı”

4) Bakmakla yükümlü olunan kişiler adına başvuru için; bakmakla yükümlü olduğunu bildirir yazı

Engellilik indiriminden faydalanmak isteyenler https://www.turkiye.gov.tr/gib-engellilik-vergi-indirimi-basvuru-islemleri-4189 adresinden başvuru yapabilirler.

Loading

Skip to content