3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Kamuda İdari İzin Kararı

Uluslararası düzeyde ve ülkemizde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz Birleşmiş Milletler engelli hakları sözleşmesine imza atan ülkelerdendir. Ayrıca ülkemizde 5378 sayılı kanun ve başbakanlık genelgeleri ile engelli bireylere tanınan haklar mevcuttur. Bunlardan bir tanesi 2002/58 sayılı başbakanlık genelgesidir. İlgili genelgenin 3. Maddesinde “Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engellilere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm engelliler idari izinli sayılacaktır. Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır.” Hükmü yer almaktadır.

Bu sebeple kamuda istihdam edilen engelli işçi ve memurlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla idari izinli sayılmaktadır. Kamuda istihdam edilen engelli işçi ve memurlar sıralı amirlerinize ilgili genelgeye göre idari izinli sayılacağınızı beyan ederek, idari izninizi kullanabilirsiniz.

Loading

Skip to content