Barolar, Sağır ve İşitme Engelli Bireylerin Adalete Erişimleri İçin Ankara’da Toplandı

11 Baronun engelli hakları merkezleri, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve alanda çalışan STK’ların temsilcileri Etkiniz AB Programı desteğiyle 18 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da adalete erişim sorunlarının izlenmesi için biraraya geldi.

 “Sağır ve işitme engelli bireylerin adalete erişimlerinin izlenmesi diyalog toplantısı” adıyla düzenlenmiş olan bu toplantıda engelliliğe bakış, ayrımcılık ve sağlamcı yaklaşımın eleştirisi ve bu yaklaşımın işitme engelli/sağır bireylere uygulanması, İşitme engelli ve sağır bireylerin yaşamış olduğu hukuki ve diğer sorunlar ve bu alanda izlemenin önemi, işitme engellilerin ve sağırların adalete erişimde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri konulu grup çalışması ardından grup sunumları yapılmış, çözüm için somut adımlar konulu serbest oturum düzenlenmiştir. Sunumların Süleyman Akbulut, İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Genel Sekreteri Av. Zeynep Çakır ve İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği başkan yardımcısı Onur Cantimur tarafından yapıldığı, sağır katılımcılar için işaret dili çevirmeni ve konuşmaları anlamakta zorlanan işitme kayıplı bireyler için palantypist ile canlı yazışma hizmetinin de bulunduğu bu toplantının raporuna aşağıdaki internet adresinden ulaşıp inceleyebilirsiniz.

Diyalog Toplantısı Raporunu Buradan Ulaşabilirsiniz.

Loading

Skip to content