Danıştay’dan Hafızlık Şartı Kararı! (Özel Haber)

Toydemir Hukuk ve Danışmanlık tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na açılan bir davada emsal karar çıktı! Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına giren memur adayların beklediği “hafızlık şartı” ile ilgili Danıştay 12.Daire son kararı verdi

Toydemir Hukuk ve Danışmanlık’tan yapılan açıklama şu şekilde; “İlahiyat önlisans mezunu olan ve 2021 yılı  Engelli Kamu  Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre imam hatip ve müezzin kayyımlık için tercihte bulunduktan sonra imam hatip kadrosuna ataması yapıldığı halde hafızlık belgesi bulunmadığı için göreve başlatılmayan müvekkilleri adına, 2021 EKPSS / Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunun Tablo-3 kısmında yer alan Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar listesinde imam-hatip ile müezzin-kayyımlık için aranan niteliklere ilişkin 7233 nolu kodun (Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Hafızlık Belgesine Sahip Olmak) iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara Çankaya’da bulunan Toydemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun kurucusu Av. Seçkin Toydemir tarafından Danıştay 12.Dairesinde  dava açılmıştır.

Açılan davada, davacının imam-hatip kadrosuna yapılan atamasının iptal edildiği görüldüğünden dava konusu işlem  imam-hatip kadroları yönünden incelenerek, Danıştay 12.Dairesinin 15/11/2021 tarihli ve E:2021/2659 sayılı kararıyla;  2021 EKPSS / Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunun Tablo-3’de yer alan Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar listesinde imam-hatiplik için aranan niteliklere ilişkin 7233 nolu kodun (Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Hafızlık Belgesine Sahip Olmak)  “Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 3. fıkrasında yer  alan  “Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık ve/veya farklı düzeyde yeterlik şartı aranabilir” ibaresinin yürütülmesi, Dairemizin 08/11/2021 tarih ve E:2021/2084 sayılı kararıyla; “Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya  hafızlık ve/veya farklı düzeyde yeterlilik şartı aranabilir.” denilerek 1. ve 2. fıkralarda yer alan koşulların dışında farklı koşulların da idare tarafından aranabileceği belirtilerek atama şartlarına ilişkin kuralın belirsiz hale getirildiği; Yönetmelikle düzenlenmesi gereken atama şartlarının Başkanlık tarafından duyurularla her atama döneminde değiştirilmesi sonucunu doğurabilecek düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle durdurulmuştur. Anılan düzenleme, Dairemiz kararı gerekçesinde de ifade edildiği gibi, Yönetmelikte açıkça düzenlenen koşulu belirsiz hale getirerek adaylar açısından tercih yapma şartlarını öngörülemez kılmaktadır. Yönetmelikle düzenlenen atama şartlarının, davalı idareler tarafından, tercih tablolarındaki kodlarla her atama döneminde değiştirilebilmesi sonucunu doğurabilecek bu  düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığından, buna dayalı olarak düzenleme yapıldığı anlaşılan Tablo 3’te bulunan 7233 nolu kodunda da hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu karar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığınca davacının atamasının yapılması için gerekli işlemlere başlanmıştır. Diğer taraftan bu karara karşı davalı idarelerin Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz etme hakkı bulunmakta olup söz konusu karar itiraz üzerine kaldırılmadığı sürece hüküm ifade edecektir.

Engellininsesi.net (Haber Merkezi)

Loading

Skip to content