23/05/2024

Engelli Emekliliğinde Bilinmesi Gerekenler (Güncel 2022)

Anayasamızın 61 inci maddesi ile engellilerin hayat standartlarınıniyileştirilmesi ve geliştirilmesi anayasal güvence altına alınarak; Devletin,engellilerin korunmaları ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcıtedbirler alacağı ve bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisler kuracağı veyakurulmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

ENGELLİLİK (VERGİ)İNDİRİMİ NEDİR?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre; çalışmagücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli,asgari %60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari %40’ınıkaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır. Bunagöre, engellilik indirimi, çalışma gücü kaybı olanların ücret ve/veyakazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indiriminuygulanmasıdır.1 Ekim 2008 öncesi SSK lı olanlar engelliliği sebebiyle emekli olabilmek için sağlık bakanlığı nın yetkilendirdiği hastanelerce düzenlenen ve Gelir idaresi başkanlığı Merkez Sağlık Kuruluncadeğerlendirilerek çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olduğu kararabağlanan engelli sağlık kurulu raporları, vergi indirimi uygulamasındadikkate alınmaktadır. 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrasında SSK, bağ-kur ve emekli sandığı sigorta kollarında girişi olan çalışanlar ücret ve/veyakazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirim uygulanmaktadır.

1 Ekim 2008 tarihi itibariyle SSK, bağ-kur, emekli sandığı sigorta kollarında girişi olan çalışanlar engelliliği/hastalığı sebebiyle emekli olmak istediklerinde gelir idaresi başkanlığından vergi indirimi belgesi almak zorunda değildir var olan vergi indirimi belgesi emeklilik işlemlerinde değerlendirilmeyecektir. 28 Eylül 2021 tarihi itibariyle maluliyet ve çalışma gücü tespiti işlemleri yönetmeliğine göre birden fazla hastalığı/engelliliği olan çalışanlara, çalışma gücü kayıp oranı tespitinde balthazard formülü kullanılmayacaktır. Çalışma gücü kayıp oranı tespitinde tek hastalık/engellilik ten %40 ve üzeri bir oran istenmektedir. Ayrıca geçmiş dönemlerde vergi indirimi belgesi ile birden fazla hastalığı/engelliliği olup emekli olanların SGK nın kontrol muayenesine çağırması durumunda 28 Eylül 2021 tarihli maluliyet ve çalışma gücü tespiti işlemleri yönetmeliğine göre değerlendirileceğinden, tek hastalık/engellilik ten %40 ve üzeri bir oran alamamaları durumunda emekli maaşları kesilecektir.

Halil DURMUŞ

Loading

Skip to content