20/05/2024

Engelli Emekliliğinde Sigortalılık Süresi Nasıl Hesaplanır?

Sigortalılık süresi çalışmaya başlama tarihi ile ister çalışarak ister çalışmadan tamamlanması gereken süreyi ifade eder.

Soru : Merhabalar öncelikle engelli bireylere yönelik çalışmalarınızdan dolayı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Benim e-devlette sigortalı hizmete başlangıç tarihim özel sektörde 3 gün iş kur aracılığı ile engelli olarak çalıştım ve 16.12.2010(3gün prim) yazmakta. Daha sonra sigortalı çalışmadım ve 2 yıl aradan sonra 01.10.2012 tarihinde engelli kamu personeli seçme sınavı ile(EKPSS) memur oldum ve halen çalışmaktayım. Prim gün sayım 3633. raporum sürekli %83 hem özel sektörde hem ekpss de de ayni rapor. Erken emeklilik te 5510 sayılı kanun 28. Maddesine göre en az 15 yıllık sigortalı olmak şartında özel sektörde 3 gün çalıştığım 16.10.2010 tarihi mi yoksa engelli memur olarak başladığım 01.10.2012 tarihi mi esas alınacak? (15 yıl süre olarak).

4/a özel sektör ilk sigorta girişim olan 16.12.2010 tarihi erken emeklilikte bana faydası var mı? Ben ne zaman emekli olabilirim? Cevabiniz için şimdiden teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

5510 sayılı Kanun Madde 38 hükmü uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresinin hangi durumlar olduğunu belirlemiştir. Bu hüküm gereği;

– Sigortalılık süresinin başlangıcı; Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemesinde bulunulacağı, yani ilk defa bir işyerinde işe başladıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulanarak prim ödemesinin ilk defa yapılacağı tarih olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

– Ancak, 18 yaşından önce malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresinin ise, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlayacağı da belirtilmiştir. 18 yaşından önceki süreler için ödenen malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilmektedir. Dolayısıyla 18 yaşından önce çalışmaya başlama sigortalılık süresinin hesabında kullanılmasa dahi emeklilik hizmet süresinde uygulanmaktadır.

– Memurlar için sigortalılık süresinin de memurun ilk işe girdiği tarih ile yani SGK primleri ödenmeye başlanacağı tarih ile emekliye sevk onayının alınarak görevi ile ilişiğinin kesildiği ayın son günü arasında geçen süre olmaktadır.

Dolayısıyla maddeden anlaşılan şudur. Sigortalılık süresi iki tarih arasını kapsar. İki tarih arasında prim ödeme yaparak hizmet tamamlama şartı ile sigortalılık süresi farklı olmaktadır. Sigortalılık süresinin tam prim ödeyerek tamamlama şartı yoktur. Bu arada çalışılmamış sürelerde sigortalılık süresi içerisinde kalsa dahi herhangi bir olumsuz durum ortaya çıkarmaz.

Durumunuzdan hareketle örnek: Memur olan kişi, memurluktan önce 3 gün tüm sigorta kollarına tabi olarak, yani malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemek suretiyle 16/12/2010 tarihinde göreve başlasın.

Daha sonra herhangi bir çalışması olmadan 2 yıl zaman geçsin. Daha sonra 01/10/2012 tarihinde % 60 ve üzeri rapor ile EKPSS ile memurluğa başlamış olsun.

– Bu kişinin, sigortalılık süresinin başlangıcı 16/12/2010 tarihi olur ve bu tarihten sonra da engellilik oranına göre 15 yıllık sigortalılık süresine tabi olacağından 15 yıllık sigortalılık süresi 16/12/2010 + 15 yıl = 16/12/2025 tarihi olur. Ayrıca, yukarıda da belirttiğimiz gibi memur iken emekli olacağından ve 16/12/2025 tarihindeki görev maaşını da alacağından yukarıda da belirttiğimiz gibi emekliye sevk onayının alınarak görevi ile ilişiğinin kesildiği ayın son günü arasında geçen süreye sarkmış olacaktır.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

5510 sayılı Kanun Madde 25 de bulunan “Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre malül sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malüllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.” Hükmü kapsamında aylık bağlanma hakkınız olduğunda, bu maddede belirtilen 15 yıllık sigortalılık süresinin başlangıç tarihinin sizin hakkınızda uygulanmasında 5510 sayılı Kanun Madde 38 hükmünde bulunan net ifade dikkate alındığında 16/12/2010 tarihinin esas alınması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Yine belirttiğimiz üzere aradaki boşluk durumunuz sigortalılık süresi ve bitiş tarihini etkilemez.

(Memurlar.net)

Loading

Skip to content