Engelli Öğretmen Atama Evrakları Nelerdir?

Engelli öğretmen ataması Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına katılanlar arasından EKPSS puan üstünlüğüne göre atama yapılmaktadır.

Ataması yapılan engelli öğretmenlerin il milli eğitim müdürlüğü emirlerine göre belirtilen evrakların, açıklanacak tarihleri arasında teslim etmesi istenmektedir. Teslim edilen evrakların güvenlik soruşturması sürecinden sonra yeni görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Atama Birimine bizzat gelip, görev kağıtlarını almaları gerekmektedir.

ATAMASI YAPILAN ENGELLİ ÖĞRETMENLERDEN HANGİ EVRAKLAR İSTENİYOR?

a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet çıktısı,

b) Pedagojik Formasyon Belgesi, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

ç) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

d) Mal bildirimi beyannamesi > (Örnek: Mal Bildirim Formu)

e) Atamaya esas engelli sağlık kurulu raporu ve engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden alınacak öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair sağlık kurulu raporu aslı veya onaylı örneği,

f) Güncel tarihli Adli Sicil kaydını gösterir belge.

g) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği.

h) Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat belgesi,

ı) Başvuruya esas EKPSS sonuç belgesi.

                Ayrıca Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilen engelli öğretmenlerden göreve başlatılmadan önce yapılacak atama duyurusu ile engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair sağlık kurulu raporunun alınması istenilmektedir. Ancak engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastanenin kapatıldığını ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak yazı ile belgelendirenler ile hastanelerin bu yönde bir sağlık kurulu raporu düzenlemediğini belirtenlerin ilgili hastaneden bu yönde alacakları yazıyla belgelendirenler; öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü herhangi bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ile başvuruda bulunabileceklerdir.

Loading

Skip to content