Engelli ve Yaşlı Hizmetleri İstatistik Verileri (Temmuz 2022)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü her ay ülkemizde yaşayan engelli ve yaşlı bireylere yönelik istatistik bilgilerini yayınlamaktadır. Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü Temmuz 2022 tarihine ait istatistik raporunu açıkladı.

Ulusal Engelli Veri Sistemi
İdari kayıtlar birtakım hizmetlerin veya programların normal işleyişinin bir parçası olarak toplanan
verilerden oluşmaktadır. Bunun bir örneği hizmetlere ilişkin başvuru formlarında bulunan bilgilerdir. Bu kayıtlar sağlanan hizmetlerin detaylarıyla birlikte engellilik hizmetlerine erişim sağlayan bireylerin özellikleri hakkında da bilgi sağlamaktadır. Engelli bireylerin sayısının idari kayıtlar üzerinden tespiti ülkemiz ve özellikle engellilere yönelik politika geliştiren kurumlar açısından büyük önem arz etmektedir. Engelli nüfusa ilişkin veri ihtiyacını gidermek için Bakanlığımız bünyesinde kamu kurum ve kuruşlarındaki Engelli Sağlık Kurulu Raporlarını esas alan “Ulusal Engelli Veri Sistemi” oluşturulmuştur. Ulusal Engelli Veri
Sisteminde kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısı; 1.414.643’ü erkek, 1.097.307’si kadın olmak üzere
2.511.950*’dir. Ağır engeli olan kişi sayısı 775.012’dir.

*Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak için yetkili hastanelere başvurmamış ve hizmet almak için devletle
temasa geçmemiş bireyleri kapsamamaktadır.

İşgücüne Katılım Oranı
İşgücüne katılma oranı, aktif nüfusun kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa oranı olarak tanımlanmaktadır. Bu oranın yüksek olması, çalışma yaşında olan kadın ve erkeklerin çalışma
hayatına dâhil olma noktasında istekli olduklarını gösterir. Bir ülkede işgücüne katılma oranının
yüksek olması, aynı zamanda o ülkede insan kaynağının etkin kullanılıp kullanılmadığının da bir
göstergesidir. Gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan genel görünüm, kadın işgücüne katılma oranının erkeklerin işgücüne katılma oranından düşük olmasıdır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran 2022 verilerine göre ülkemizde işgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3 kadınlarda %35,5 toplamda ise %53,2’dir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Avrupa Birliği üye ülkeleri ile eş zamanlı olarak idari kayıtlara dayalı geniş kapsamlı bir örneklem araştırması şeklinde 2011 yılında gerçekleştirilen Nüfus ve Konut Araştırması’na göre en az bir engeli olan nüfusun işgücüne katılma oranı erkeklerde %35,4, kadınlarda %12,5, toplamda ise %22,1’dir.

Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Ocak 2022 İstatistik Bültenine Ulaşmak için Buraya Tıklayabilirsiniz.

Loading

Skip to content