24/05/2024

Engellilerin ÖSYM’ye Kayıt Süreci (2021 Detaylı Anlatım)

2 yılda bir düzenlenen ve engelli vatandaşların devlet kadrolarına atanmak için girdiği EKPSS sınavına girebilmesi için öncelikle ÖSYM’ye engelli olduğuna dair kayıt oluşturması gerekmektedir.

İŞTE DETAYLAR!

Engelli/sağlık sorunu olan adayların “Engelli Salonlarında” sınava alınabilmeleri için bir üniversite veya devlet
hastanesinden alacakları;

1) Engelli Sağlık Kurulu Raporu / Sağlık raporlarının onaylı bir örneğini
2) Sağlık/Engel Bilgi Formunu
3) Sağlık/engel durumlarını belirten dilekçelerini
4) Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini

başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmayan raporlar kabul edilmez. Bedensel özelliklerinde ağır derecede ve sürekli olarak işlev kaybı veya bozukluğu (örneğin, bütün düzeltmelere rağmen bedensel, görme veya işitme gücünde tam ya da önemli ölçüde eksiklik) olması nedeniyle eğitim-öğretim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan adayların seçme ve yerleştirme işlemleri engel türü, engel derecesi, puanları ve tercihleri göz
önünde bulundurularak yapılacaktır. Değerlendirme işleminde engel türü ve derecesi dikkate alınarak işlem yapılan adayların Sınav Sonuç Belgesi de buna uygun
olarak düzenlenmiş olacaktır. Başvurularını bir başvuru merkezinden yapacak engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, ÖSYM aday işlemleri sisteminde
hiçbir engel bilgisi bulunmayanların yukarıda belirtilen belgeleri başvuru merkezine giderken yanlarında bulundurmaları ve bu bilgilerin sisteme kaydını sağlamaları gerekmektedir. Bu belgeler, başvuru süresi içerisinde aday tarafından ÖSYM’ye ulaştırılacak, kesinlikle başvuru merkezlerine bırakılmayacaktır. Sağlık raporlarında belirtilen engel dereceleri, ÖSYM’nin görevlendireceği ilgili Komisyon tarafından incelenecek, adayların engelleri nedeniyle ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup tutulmayacakları bu incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir. Raporları kabul edilmeyen adaylar, ÖSYS’ye başvuran diğer adaylar gibi işlem
göreceklerdir. Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul edilen adaylar, engel/sağlık durumlarına göre uygun şekilde ayrı salonlarda sınava alınacak ve gerekli ise kendilerine okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Bu adayların Sınava Giriş Belgelerinde “ Engelli Salonu” yazılı olacaktır. Engelli adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık raporlarında ve dilekçelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır. Rapor, ÖSYM’nin ilgili Komisyonunca kabul edildiği takdirde, adaylar bu gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Bu adayların “Engelli Salonu” yazılı olan Sınava Giriş Belgelerinde sınava getirebilecekleri araç gereç ve cihazlar da belirtilmiş olacaktır.

Loading

Skip to content