İşitme Engellilerin Ehliyet Alma Süreci (2021 Güncel)

H sınıfı sürücü belgesi kaldırılmıştır. (Ancak 01.01.2016 tarihinden önce alınan H sınıfı sürücü belgeleri 31.12.2022 tarihine dek geçerlidir.) H sınıfı ehliyetin kaldırılması nedeniyle, engelli sağlık raporundan bağımsız olarak engelliler, aşağıdaki yollardan geçerek sürücü belgesi raporu alırlar.

1. ASM: Ehliyet değişimi ve ilk kez ehliyet alacak olanlar; aile hekimliklerine, bir adet fotoğraf ile müracaat ederler. Aile hekimleri muayene neticesinde sürücülüğe engel hali tespit edilen veya hakkında karar verilemeyen kişiyi ilgili uzman hekime gönderebilir. Aile hekimlerinin bu kararına itiraz edilemez. Aile hekiminin verdiği sevk yazısı ile “sürücü belgesi almak amaçlı” alarak (hastane randevu sistemi; Alo 182) hastaneden randevu alınır.

2. Hastane: Gidilen hastanede, ilgili Yönetmelik kapsamında değerlendirme yapılır. Hastane tarafından kişiye kapalı zarf içinde verilen rapor; il sağlık müdürlüğüne teslim edilir.

3. İl Sağlık Müdürlüğü: İl sağlık müdürlüğünde toplanan Komisyon, başvuruları inceler ve sürücü belgesi hakkında karar verir. Karar; kişinin engellilik durumları itibarıyla istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata ilişkin ibareleri ve buna ait kod numarasını içerir. Buna göre kişinin A, A1, A2, B, B1, BE ve M sınıfı sürücü belgelerinden hangisini alacağına karar verilebilir.

Loading

Skip to content