21/05/2024

MEB, Özel Öğrencilerin Kaynaştırma Eğitimi İçin Eğitimde Bütünleştirme Zirvesi’ni topladı

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından 2014-2020 dönemi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) ile fonlanan Eğitimde Bütünleştirme Zirvesi’nin açılışı, ATO Congresium’da yapıldı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faydalanıcısı olduğu, Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) kapsamında düzenlenen zirveye, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, ilgili bakanlıklar, bazı elçilikler ve AB üyesi ülkelerin bazı temsilcileri ile akademisyenler, STK temsilcileri, öğretmenlerin aralarında bulunduğu çok sayıda paydaş davet edildi.

Zirvenin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, BEGEP’in, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturduğunu, bütünleştirme eğitimi alan öğrencilere yönelik 10 farklı alanda program geliştirildiğini söyledi.

Bu programların uygulanması için adım atılmaya başlandığını belirten Yılmaz, zirve vesilesiyle daha nitelikli projelerin geliştirilmesi üzerine müzakere yapılacağını dile getirdi.

Okullarda destek eğitimi odalarının, gezici özel eğitim öğretmenlerin, danışmanların ve özel eğitim destek yardımcı öğretmenlerin çalışmalarına ilişkin bilgiler aktaran Yılmaz, bütünleştirme eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılmasının önemine işaret etti. Yılmaz, “BEGEP ile verilen çaba çok kıymetli. Zirveden çıkan sonuçlar, toplumun pek çok katmanına etki edecek.” diye konuştu.

306 bin 469 özel eğitim öğrencisi kaynaştırma eğitimi alıyor

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu da Milli Eğitim Bakanlığının hem üst politika belgelerinde hem de stratejik planlarında, özel eğitim kurumlarının güçlendirilmesinin yanı sıra özel eğitim hizmetlerinde nihai hedef olarak “kaynaştırma-bütünleştirme”nin yer aldığını aktardı.

Türkiye’de kaynaştırma yoluyla okul öncesi dönemden başlayarak eğitim hizmetlerinin verildiğini anlatan Numanoğlu, “36 ayını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için okul öncesi eğitim zorunludur. Aynı şekilde, temel ve ortaöğretim kademelerinde de işitme, görme, ortopedik, hafif düzeyde zihinsel engelli olan veya hafif düzeyde otizmi olan öğrencilerin eğitimlerini öncelikle normal gelişim gösteren akranlarının devam ettiği okullarda kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla sürdürmelerini sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.

Numanoğlu, ülke genelinde, 2021-2022 eğitim öğretim yılında, 306 bin 469’u kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla örgün temel ve ortaöğretim kurumları içerisinde, 57 bin 413’ü özel eğitim okulunda, 77 bin 602’si özel eğitim sınıflarında, 993’ü hastane sınıflarında, 10 bin 552’si evde eğitim kapsamında olmak üzere toplam 453 bin 29 özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa eğitim verildiğini bildirdi.

Kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarını güçlendirmek amacıyla tüm kademelerde öğretmenlerin bilgi ve becerilerini artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Numanoğlu, “Öğretmenlerimizin, farklı eğitim programları geliştirerek, akranlarıyla aynı eğitim ortamlarına devam eden özel öğrenciler ile çalışma kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle 2019’da AB IPA II fonu kullanılarak devam eden BEGEP oldukça önem taşımaktadır.” şeklinde konuştu.

Kaynaştırma-bütünleştirmeye dair ortak dil oluşturmayı ve bir anlayış geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Numanoğlu, bu süreçte rolü olan tüm paydaşlara dokunmak ve birlikte yol almak istediklerini söyledi.

Genel Müdür Kemal Varın Numanoğlu, aynı eğitim ortamlarında bulunan tüm çocukları, onların ailelerini ve öğretmenlerini hedeflediklerini, toplumun tüm katmanlarının bu konuda bilinçlenmesini sağlamak istediklerini belirterek, bu amaçla Bakanlık olarak ilk defa, bu alanda bu kadar kapsamlı bir çalışma olan Eğitimde Bütünleştirme Zirvesi’ni düzenlediklerini bildirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou da BEGEP ile tüm çocukların erişilebilir ve kaliteli eğitime ulaştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Bütünleştirici eğitimin, tüm çocuklara sağlanmasıyla ülke ekonomilerinin daha rekabet edebilir hale geleceğini vurgulayan Pertzinidou, insan kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ve gizli yeteneklerin ortaya çıkarılması için de bütünleştirici eğitimin önemine dikkati çekti. (AA)

Loading

Skip to content