22/05/2024

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Erişilebilirlik Yazısı (16 Eylül 2021)

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdür Kemal KARAHAN imzalı resmi yazıda ”Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığının, servis taşımacılığına gereksinimi olan engelli öğrencilerin okula gidip gelirken sorun yaşamamasına ilişkin yapılması gereken düzenlemeler hakkındaki 15.09.2021 tarihli ve 31987449 sayılı yazıda kayıtlı yazısı Ek’te gönderilmiştir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.” denilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan E-96413503-331.99-1065172 sayılı Erişilebilirlik konulu Genel Müdür Bakan a. Uzm. Dr. Orhan KOÇ imzalı resmi yazıda ”5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un geçici 3 üncü maddesinde “7/7/2018 tarihine kadar, servis taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler, engelli personel veya öğrenciye talep hâlinde erişilebilir taşıma hizmetini sağlamakla yükümlüdür.” hükmü bulunmaktadır. Ayrıca, anılan Kanunun geçici 3 üncü maddesine istinaden “Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti İle Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hâle Getirilmesine Dair Yönetmelik” 13/01/2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte servis taşımacılığı ile ilgili erişilebilir hizmetlerin nasıl sunulması gerektiği belirlenmiştir. Yönetmeliğin 11 nci maddesinde; “Servis hizmeti verilen araç, 4 üncü maddede belirtildiği şekilde erişilebilirlik özelliklerini taşımıyorsa; servis hizmeti sağlayıcıları, engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan yolcunun tercihine göre transfer aparatı temin eder veya ek bir ücret talep etmeden 4 üncü maddeye göre erişilebilir olarak üretilmiş veya erişilebilir hale getirilmiş olan araçla hizmet alınmasını sağlar. Transfer aparatının yolculuk süresince araçta bulunması gerekir.” hükmü bulunmaktadır. Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin (c) fıkrasında ise; “Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrenci ve çocukların kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olacak, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmayacak, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanacak ve engelli öğrenci ve çocukları taşıyacak olan okul servis araçları ayrıca 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuata uygun olacaktır.” hükmü bulunmakta olup okul servislerinin 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti İle Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hâle Getirilmesine Dair Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Buna göre; yeni eğitim-öğretim döneminde erişilebilir servis taşımacılığına gereksinimi olan engelli öğrencilerin okula gidip gelirken mağduriyet yaşamaması amacıyla servis araçları ile ilgili yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin İl Müdürlüğünüzce okul müdürlerine duyurulması, okul yönetimlerince engelli öğrencilerin tespit edilerek servis araçları ile ilgili şartnamelere erişilebilir araç taleplerinin eklenmesi; ayrıca eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonra dönem içerisinde erişilebilir servis ihtiyacı bulunan öğrencilerin nakilleri halinde de mağduriyet yaşanmaması için şartnamelere konuyla ilgili düzenleyici bir madde eklenmesi ve yapılan iş ve işlemlere ilişkin Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda; bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.” denilmiştir.

Loading

Skip to content