20/05/2024

Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri Uzatıldı!

Sağlık Bakanlığı sağlık raporları ile ilgili yeni karar aldı. Geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporlarının süresi uzatılmıştı. Corona virüs döneminde hastanelere ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından sağlık raporlarının süresi daha önce de uzatılmıştı. Yeni karara göre kişilerin raporlarının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerliliği kabul edilecekti.

YENİ ALINAN KARARLA SÜRELER UZATILDI

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin AYDIN tarafından alınan karara göre;

“Geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık raporu bulunan
ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının 30.06.2023 tarihine kadar geçerli kabul
edilmeye devam edilmesi”
kararı alındı.

Alınan karar şu şekilde;

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 29.3.2022 tarihli ve E-23642684-010.07.03-570 sayılı yazımız.

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında salgın sürecinin başlangıcından itibaren
Bakanlığımızca çeşitli tedbirler ortaya konulmuş, sağlık raporlarına ilişkin nihai olarak da 01.01.2020
tarihinden sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31.12.2022 tarihine kadar geçerli
kabul edilmeye devam edilmesi ilgi yazımız ile duyurulmuştur.
Mevsim koşullarına bağlı olarak artan sağlık hizmeti ihtiyacı ve rapor yenileme taleplerine bağlı
olarak sağlık hizmet sunucularında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla raporlara ilişkin aşağıdaki
tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1- Geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık raporu bulunan
ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının 30.06.2023 tarihine kadar geçerli kabul
edilmeye devam edilmesi,
2- Her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının
karşılanması,
3- Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol
muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesi,
uygun değerlendirilmektedir.
30.06.2023 tarihinden sonraki süreçte mağduriyet oluşmaması ve sağlık hizmet sunucularında
raporların yenilenmesine bağlı yoğunluğa sebebiyet verilmemesi için, sağlık raporuna bağlı hak ve
hizmetlerden yararlananlara, hak ve hizmet sağlayıcı Kurumlar tarafından bu tarihe kadar raporlarını
yeniletmeleri gerektiğinin hatırlatılması, yukarıda belirtilen hususlarda kurumlar arası iş birliğinin
sağlanarak gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda;
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Bakan Yardımcısı

Loading

Skip to content