11/07/2024

Web Erişilebilirlik Farkındalık Eğitimleri Tamamlandı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişilebilirlik alanında farkındalık sağlanması, ayrıca bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması konsepti olarak belirlenen “Erişilebilirlik Atölyeleri”, 2021 yılında yoğun katılımlarla gerçekleştirildi. Yapılı çevreye ilişkin Atölyeler ile eş zamanlı olarak “Erişilebilirlik Atölyeleri: Web Erişilebilirlik Eğitimleri” düzenlendi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2021 Haziran ayında başlatılan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulaşılabilirliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması, özellikle dijital alanda sunulan hizmetlerin farklı özelliklere sahip kullanıcılar tarafından anlaşılabilir formatta yani erişilebilir olması hedefi çerçevesinde toplamda 10 adet eğitimlerin sonuncusu Aralık ayında yapılarak eğitimler tamamlandı.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğretim Üyesi Doç Dr. Yeliz YEŞİLADA tarafından verilen eğitimlerde, “web erişilebilirliği nedir?”, “web erişilebilirliği paydaşları kimlerdir?”, “web erişilebilirliği standart ve rehber kuralları nelerdir?” ve “web erişilebilirliği değerlendirme yöntemleri nelerdir?” konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Eğitimlere Cumhurbaşkanlığı ve Bağlı Kuruluşları, TBMM, RTÜK, EPDK, BDDK gibi düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar ile Yüksek Yargı Organlarının katılımı ile başlandı, tüm Bakanlıklar ile Bağlı Kurumlar ve YÖK ve Üniversitelerin temsilcilerinin katıldığı eğitimler ile devam edildi. 27’şer ilin davet edildiği üç eğitime ise 81 İl Valiliği, bağlı kurumları ve il müdürlüklerinin katılımları sağlandı. Belediyeler de yine üç eğitim ile Atölyelere katıldı. Son eğitim ise kamu kullanımına açık hizmet sunumunda büyük öneme sahip kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve birlikleri, elektrik dağıtımı yapan firmalar, hava yolu firmaları ve derneklerinden temsilciler katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplamda 10 adet düzenlenen eğitimler ile 3.182 web içerik yönetim sistemi görevlisi, web tasarımcısı, web geliştirici, web yazılımcısı, yönetici ile birim sorumlusu/şube müdürüne ulaşıldı. Yoğun ilgi gören eğitimler sayesinde kurumların web sayfalarını erişilebilir olarak tasarlanması ve mevcutları erişilebilir hale getirmeleri için gerekli farkındalık sağlandı. Erişilebilirlik Atölyeleri’ne 2022 yılında devam edilmesi planlanıyor.

Loading

Skip to content