24/06/2024

“Engelli Bireyin Ayrımcı Muameleye Maruz Kaldığı” İddiasına Resen İnceleme Başlatıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), “engelli bir bireyin toplu taşımada ayrımcı muameleye maruz kaldığı” iddiasına ilişkin resen inceleme başlattı.

TİHEK’ten yapılan açıklamada, “engelli çocuğu olan kadına kullandığı toplu taşımada çocuğunun engelli arabasını katlayarak yolculuk yapabileceğinin şart koşulduğu” iddiasıyla ilgili haberlerin yakından takip edildiği bildirildi.

Ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesinin, tüm insan hakları sözleşmelerinin merkezinde yer aldığına işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin (EHS) dayandığı genel ilkelerden birinin ayrımcılık yapılmaması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“6701 sayılı kanunun 3’üncü maddesinde hukuken tanınan hak ve hürriyetlerden yararlanmada ‘cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaş’ temellerine dayalı ayrımcılık yasaklanmıştır. İlgili kanunun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre, ‘ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek’ kurumun görevleri arasında sayılmaktadır. Bu çerçevede TİHEK tarafından yukarıda bahsi geçen iddialar hakkında resen inceleme başlatılmıştır.” açıklaması yapıldı. (Sondakika.com)

Loading

Skip to content