24/05/2024

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri İstatistik Verileri (Aralık 2021)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü her ay ülkemizde yaşayan engelli ve yaşlı bireylere yönelik istatistik bilgilerini yayınlamaktadır. Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü Aralık 2021 tarihine ait istatistik raporunu açıkladı.

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ SONUÇLARI

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden elde edilen bilgilere göre Türkiye nüfusu 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 83 milyon 614 bin 362’dir. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 iken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377’dir. Buna göre toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5 olmuştur. Ülkemizde 2019 yılında 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32,7 olmuştur. Ortanca yaş erkeklerde 32,1 iken, kadınlarda 33,4 olarak gerçekleşmiştir. Ortanca yaşın illere ve cinsiyet dağılımına göre incelendiğinde en yüksek olduğu iller sırasıyla erkeklerde; 40,2 ile Sinop, 39,4 ile Giresun ve 39,3 ile Balıkesir iken; kadınlarda; 42,7 ile Sinop, 42,1 ile Kastamonu ve 41,9 Balıkesir’dir. Ortanca yaşın illere ve cinsiyet dağılımına göre incelendiğinde en düşük olduğu iller ise sırasıyla erkeklerde; 20,0 ile Şanlıurfa, 21,4 ile Şırnak ve 22,3 ile Siirt iken; kadınlarda; 20,9 ile Şanlıurfa ve Şırnak ile 22,0 ile Ağrı’dır.

Ulusal Engelli Veri Sistemi

İdari kayıtlar birtakım hizmetlerin veya programların normal işleyişinin bir parçası olarak toplanan verilerden oluşmaktadır. Bunun bir örneği hizmetlere ilişkin başvuru formlarında bulunan bilgilerdir. Bu kayıtlar sağlanan hizmetlerin detaylarıyla birlikte engellilik hizmetlerine erişim sağlayan bireylerin özellikleri hakkında da bilgi sağlamaktadır. Engelli bireylerin sayısının idari kayıtlar üzerinden tespiti ülkemiz ve özellikle engellilere yönelik politika geliştiren kurumlar açısından büyük önem arz etmektedir. Engelli nüfusa ilişkin veri ihtiyacını gidermek için Bakanlığımız bünyesinde kamu kurum ve kuruşlarındaki Engelli Sağlık Kurulu Raporlarını esas alan “Ulusal Engelli Veri Sistemi” oluşturulmuştur. Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısı; 1.414.643’ü erkek, 1.097.307’si kadın olmak üzere 2.511.950*’dir. Ağır engeli olan kişi sayısı 775.012’dir.

*Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak için yetkili hastanelere başvurmamış ve hizmet almak için devletle
temasa geçmemiş bireyleri kapsamamaktadır.

Ulusal Engelli Veri Sisteminde İkamet Adresi İline göre engelli nüfus oranlarının en fazla olduğu iller Tunceli, Bartın, Artvin, Ardahan, Bingöl ve Bitlis’dir. En fazla orana sahip olan Tunceli ilinin nüfusu 82.498 iken engelli nüfusu 7.742’dir. Engelli nüfusunun il nüfusuna oranı ise %9,38’dir. İkamet Adresi İline göre engelli nüfus oranlarının en az olduğu iller İstanbul, Gaziantep, Ankara, Antalya ve Kütahya’dır. En az orana sahip İstanbul ilinin nüfusu yaklaşık 15 milyon iken engelli nüfusu 370.430’dur. Engelli nüfusunun il nüfusuna oranı ise %2,47’dir

İstatistik Raporlarının Detayları İçin Burayı Tıklayabilirsiniz.

Loading

Skip to content