22/05/2024

Engelliler Çalıştayında Önemli Açıklamalar Yapıldı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, “Ayrımcılık türlerinin de tanımlanacağı, ayrımcılıkla mücadele yasasını çıkaracağız. Ayrımcılıkla ilgili davalarda ispat yükünü tersine çevireceğiz. Yani ayrımcılığı yapan, yapmadığını ispatlamakla yükümlü olacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Engelliler Çalıştayı’nda konuştu. Taşkın, şunları söyledi:

“BAKANLIĞIN SON ÇALIŞMASI 2011 TARİHLİ”

“Etkinliği özellikle Engelliler Haftası’nda yapmamayı tercih ettik, özel günlere sıkıştırmamak kaygımızdan dolayı. Üstten, her şeyi bilen siyaseti değil de öğrenen siyasete inandığımız için bu mekanizmaları sonuna kadar açık tutacağız. ‘Hayata katılım’ dedik. En temel mesele hayata eşit, onurlu ve adil bir şekilde katılabilmektir. Bu bütün kırılgan gruplar için geçerli. Geniş bir kesimin hayata adil ve eşit katılımları bizim için öncelikli, çünkü biz sosyal demokrat bir partiyiz. Bir sorun alanına müdahale edebilmeniz için önce o alandaki verilere sahip olmanız lazım. En son Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın bu alanda yaptığı çalışma 2011 tarihlidir. 11 yıl sonra şunu tahmin edebiliriz ki bugün Türkiye’de yaklaşık 10 milyon engelli yurttaşımız vardır. Onların aileleriyle beraber 40 milyonluk bir kitle doğrudan ve dolaylı olarak bu meseleden etkilenmektedir. Engelli kavramını da şöyle görüyoruz. Engelli yurttaşlarımızın engellerinin dışsal olduğuna inanıyoruz. Sosyal devlet bu dışsal engelleri kaldırmakla yükümlüdür. Biz engeller ile ilgili verileri sürekli güncelleyeceğiz.

“ENGELLİ ATAMALARINI HIZLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Çalışma hayatındaki sorunları gidereceğiz. Kamu özel sektörde engeller için ayrılan kotaları dolduracağız. İktidarın ihmali yüzünden kamuda biriken engelli atamalarını hızla gerçekleştireceğiz. Çalışma hayatındaki engellerin kendi eğitim meslek yeteneklerine göre istihdam edilmelerini sağlayacağız.

Farklı engelli gruplarının istihdamda temsiliyetleri çok önemli. Engelli kadınlar, işitme engelliler, zihinsel engelliler gibi kategorileri daha fazla çalışma hayatına katmaya gayret edeceğiz. Emeklilikte haksızlığa takılanlar var. Bunların sorunlarını çözeceğiz. Devletimizin kendi raporuna güvenmemesi yüzünden emeklilik hakkını kaybeden çok sayıda insan olduğunu biliyor muydunuz? Bu devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönelik gerçekçi ve sürdürülebilir bir destekleme programı oluşturacağız. Erişilebilirlik ve ulaşım sorunları konusunda BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde yer alan evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda çözeceğiz. Erişilebilirliği yeni yapılan her imalatta zorunlu kılacağız. Engellilerin kanunla güvence altına alınan ulaşım haklarının uygulamasını takip edeceğiz. ÖTV ve MTV’de yaşanan haksız uygulamaları kaldırıp adil bir sistem oluşturacağız. ÖTV konusunda suiistimalleri hem araç alımlarında hem denetimlerde önleyeceğiz. Engelli ve yakınlarının kullanacakları araç alım üst limitini yeniden düzenleyeceğiz.

“ENGELLİLERE YÖNELİK TÜM HİZMETLERİ TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLAYACAĞIZ”

Buraya kadar neyi yapacağımızı anlatmaya çalıştım. Sosyal ve demokrat bir partiyseniz, sosyal devlete inandığınız gibi demokratik ilkelere de inanmanız gerekir. Kamuda engellilere yönelik hizmetlerdeki dağınıklığı gidereceğiz. Engellilere yönelik tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplayacağız. Zaten özürlüler idaresi diye bir yapı vardı. AKP bunu tamamen kaldırdı. Özürlüler kavramı, tamam modası geçmiş bir kavram olabilir ama o yapının kendisinin politika oluşturma özelliği vardı. Biz böyle bir yapıyı oluşturacağız. Ombudsman meselesinde engelliler ile ilgili yardımcı ombudsman istihdam edileceği sözü verilmişti. Bu yapılmadı. Bunu yapacağız. Engelliler ile ilgili bir ombudsman olacak bir de onun kadrosu olacak.

“İÇ MEVZUATI GELİŞTİRECEĞİZ”

Bir genel prensip olarak; ülkemizin iç mevzuatını BM Engelli Hakları Komitesi’nin Nihai Gözlem Sonuç Raporu doğrultusunda geliştireceğiz. Burada çok zengin bir içerik var. Bunu yaptığınızda pek çok mesele ortadan kalkacak.

“DAVALARDA İSPAT YÜKÜNÜ TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ”

Kırılgan gruplarla ile ilgili bir görev üstleniyorum. Romanlardan, göçmenlere kadar. Bunlar ile ilgili ayrımcılık meselesi çok önemli. ‘Ben kesinlikle ırkçı değilim ama’ diye konuşmaya başlayan evrensel ilkeler bağlamında kabul edilemeyecek şeyler söyleyenler olabiliyor. Engelliler konusunda da inanılmayacak kadar ciddi ayrımcılık var. Nereden biliyorum? Bizim birimimize herkes ulaşabiliyor. Ayrımcılık türlerinin de tanımlanacağı, ayrımcılıkla mücadele yasasını çıkaracağız. Ayrımcılıkla ilgili davalarda ispat yükünü tersine çevireceğiz. Yani ayrımcılığı yapan, yapmadığını ispatlamakla yükümlü olacak.” dedi. (Ankahaber)

Loading

Skip to content