24/06/2024

Engellilere Sunulacak Hizmetlerin Standartlaştırılması İçin Yol Gösterici Rehber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gündüz hizmet merkezlerinde engellilere sunulacak nitelikli hizmetlerin standartlaştırılması ve yeni açılacak merkezlere yol gösterici olması amacıyla örnek bir gündüz hizmet merkezinin yapılanma ve işleyiş sürecini içeren bir rehber hazırladı.

Bakanlık, engelli bireyler ve ailelerinin güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerinin yarı sıra kendine güvenen, üreten ve bağımsız yaşayabilen kişiler haline gelebilmesi konusunda gündüz hizmet merkezleri önemli bir yer tutuyor.

Gündüz hizmet merkezlerinde engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla engelli bireyler ile ailelerine eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti, psiko-sosyal rehabilitasyon hizmeti, gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmetleri tam gün, yarım gün veya seanslı olarak sunuluyor.

2021 yılı Kasım ayı itibarıyla Bakanlığa bağlı engelli bireye yönelik hizmet veren 25 müstakil, 104 kuruluşa bağlı olmak üzere toplam 129 gündüz bakım merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde 1.159 engelli birey ve ailesi hizmet alıyor.

Türkiye’de belediyeler bünyesinde ise 66 merkezde 95 bin engelli birey aktif hizmet alıyor. Bakanlık, uygulanan gündüz hizmet modeli ve merkezlerden hizmet alan engelli birey sayısının artırılmasını hedefliyor.

Bu hizmet modelinin Bakanlığın yanı sıra belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarınca standartları belirlenmiş şekilde yürütülebilmesi gerekiyor.

Bu kapsamda Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gündüz hizmet merkezlerinde engellilere sunulacak nitelikli hizmetlerin standartlaştırılması ve yeni açılacak merkezlere yol gösterici olması amacıyla bir rehber hazırlandı.
Gündüz hizmet merkezi açma amacında olan kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi hedefiyle hazırlanan rehber, örnek bir gündüz hizmet merkezine ilişkin yapılanma ve işleyiş sürecini içeriyor.

Rehberden, il müdürlüklerinin yanı sıra, gündüz hizmet merkezi açmayı planlayan belediyeler, STK’lar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların da yararlanması amaçlanıyor.

Rehberde gündüz hizmet merkezi tasarımı en geniş anlamıyla yer alıyor. Gündüz bakım ve rehabilitasyon birimi ile ihtiyaca ve kaynağa göre belirlenmiş atölyeler, engelli bireylere yönelik bir gündüz hizmet merkezinde yer alması zorunlu birimler olarak belirtiliyor. Diğer birimlerin ise kurum ve kuruluşların fiziki, mali ve insan kaynağı kapasitesine göre belirlenebileceği ifade ediliyor.

Rehberde hizmetin yerelde engelli bireylere ve ailelerine en yakın yerde sunulması, erişilebilirliğin kolaylaştırılması ve ihtiyaca göre tasarlanmış olmasının önemi vurgulanıyor.

Rehbere https://www.aile.gov.tr/media/97638/engelli_bireylere_-yonelik_-gunduz_-hizmet_-merkezi_-rehberi.pdf adresinden ulaşılabilecek.

Loading

Skip to content