24/06/2024

Erişilebilirlik Atölyeleri, Kaldırımlar Konulu Çalışma Tamamlandı. (12 Ocak 2022)

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kentsel yaşam alanlarının ve hizmetlerinin planlanması, tasarlanması, inşa edilmesi, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi görevleri bulunan belediyelerin, bu görevlerini yerine getirirken erişilebilirliği sağlamaları büyük önem taşıyor. Belediyelere İmar Mevzuatı, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve çeşitli Yönetmeliklerle yükümlülük olarak verilen erişilebilirlik standartlarını dikkatle uygulamalarına destek olmak amacıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu faaliyetler kapsamında sahadaki sorunların görüşülmesi, yeni projelerin erişilebilir olarak şekillendirilmesi ve yeni kaldırım inşa edecek veya tadilat yapacak olan belediyelerin ihale, projelendirme, inşaat ve kontrolörlük süreçlerinde erişilebilir kaldırımları hayata geçirmelerini sağlamak amacıyla “Erişilebilirlik Atölyeleri: Kaldırımlar” konulu atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediyelerin ilgili birimlerinden yönetici ve teknik personelin katıldığı çevrimiçi 32 adet atölye çalışmasında, erişilebilir kaldırımların özellikleri ve standartları ile ilgili bilgilendirme yapıldı, örnek projeler üzerinden katılımcılarla birlikte erişilebilirlik değerlendirildi. 23 Şubat 2021 yılında başlayan atölye çalışmaları Aralık ayında tamamlandı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı teknik ekibi tarafından yürütülen atölyelerde, “Erişilebilirliğin Önemi”, “Erişilebilirlik Mevzuatı” ve “Açık Alanlarda Yapılması Gerekenler” konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Atölyeler kapsamında ayrıca, belediyelerin Engelli Hizmet Birimlerinin davet edildiği toplantı gerçekleştirilerek, bu birimlerin konuyla ilgili bilgi sahibi olmaları ve kaldırımlarla ilgili yapılacak çalışmalara destek vermeleri amaçlandı. Atölyelere belediyelerin kaldırım yapım ve onarım işlerinde çalışan mimar, mühendis ve teknikerler ile yöneticiler olmak 347 belediyeden 1.169 kişinin katılımı sağlandı.

Loading

Skip to content