Zorunlu Konaklama Tesislerine “Havuz Asansörü” Düzenlemesi Yapıldı

lgili düzenlemeyi içeren, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, iş yeri açma ve çalışma amacıyla hazırlanmış, “beyana göre düzenlenmiştir”, “geçicidir”, “sürelidir”, “kısmidir” şeklinde şart içeren ruhsatlar kabul edilmezken, tahsisli kamu arazilerinde yer alan tesisler hariç olmak üzere “yapı kayıt belgesine istinaden düzenlenen” ruhsatlar şart kapsamında değerlendirilmeyecek ve kabul edilecek.

Erişilebilirlik düzenlemesi yapılması zorunlu konaklama tesislerinde açık ve kapalı yüzme havuzlarının en az birer tanesinde, bedensel engelli müşterilerin havuzu kullanmasına olanak sağlayan havuz asansörü yapılacak. Bu tesislerden denize kıyısı bulunan ve iskele ve benzeri düzenlemeler olmaksızın denize doğrudan kumsaldan girilenlerde ise oda sayısının yüzde biri oranında bedensel engelli müşterilerin denize ulaşmasını ve denize girmesini sağlayacak özelliklere sahip engelli plaj sandalyesi bulundurulacak.

Denetimlerde belgesindeki isimden farklı isimle tanıtıldığı tespit edilen tesislere, tespit edilen ismin bakanlıkça uygun görülmesi durumunda 30 gün içerisinde başvurulmaması veya belgedeki ismin kullanılacağına ilişkin başvuru yapılmaması durumunda tespit edilen isim esas alınarak tesisin belgesinin güncelleneceği bildirilecek. Tespit edilen ismin bakanlıkça uygun görülmemesi durumunda 30 gün içerisinde belgedeki isme dönülmesi veya yeni isim için başvuru yapılması istenecek.

Bakanlık tarafından tahsisli kamu taşınmazlarında yer alan turizm yatırımı belgeli tesisler için belirtilen süreler 3 aydan az olmamak üzere, Arazi Tahsisi Dairesi tarafından bildirilecek süre esas alınarak uygulanacak.

Erişilebilirlik düzenlemesi yapılması zorunlu konaklama tesislerinin tebliğde belirtilen erişilebilirlik düzenlemelerine 31 Aralık 2022’ye kadar uyum sağlaması zorunlu olacak. (AA)

Loading

Skip to content