20/05/2024

Yargı Reformunda Engeller Aşıldı!

Alınan bilgiye göre, adli süreçlerde mağdur haklarının korunmasına yönelik uygulamaların genişletilmesi amacıyla 2021’de önemli adımlar atıldı.

Bu kapsamda ülke genelinde hizmet veren adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinin sayısı 81 ilde 161’e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında çıkarılan Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde suç mağdurlarının korunmasına yönelik birçok düzenleme hayata geçirildi.

İnsan Hakları Eylem Planı’nda (İHEP) da adli süreçlerde mağdur haklarını güçlendiren hedef ve faaliyetlere işaret edilmişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de sık sık vurguladığı mağdur odaklı adalet hizmetleri kapsamında oluşturulan müdürlükler, adli süreçte suç mağdurlarına ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere hizmet veriyor.

1366 personel görev yapıyor

Türkiye genelinde hizmet veren adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinde 465’i sosyal çalışmacı, 480’i psikolog ve 263’ü pedagog 1366 personel görev yapıyor. 2021 yılında göreve başlayan 400 yeni uzman ile Adalet Bakanlığının uzman kapasitesi yüzde 50 artırıldı. 2022 yılı sonuna kadar 510 uzman istihdamı daha öngörülüyor.

Bu müdürlüklerde geçen yıl 18 bin 115 kişiye bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti sunuldu. Mağdurlar, adli süreç ve aşamalarının yanında hak ve yükümlülükleri konusunda da bilgilendirildi. Çocuk, kadın, yaşlı ve engelli tüm mağdurlara adli süreçlerde adliye içinde eşlik edildi.

Duruşma öncesi psiko-sosyal destek

Müdürlüklerde görevli uzmanlar tarafından 22 bin 408 mağdurla duruşma öncesinde görüşme yapıldı, kaygı düzeyleri düşürüldü. Duruşma esnasında eşlik edilerek mağdurların kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine imkan tanındı. Aynı zaman dilimi içinde adli süreçle yolu kesişen 30 bin 594 çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzenlendi.

Çocukların, suç ve suç ortamlarından uzaklaştırılması amacıyla onları suça iten nedenler gözetilerek ilgi alanlarına yönelik yükümlülükler de belirlendi. Adli mercilerden uygun tedbir kararları istenildi.

Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren 110 adli görüşme odasında (AGO) görevli uzmanlar aracılığıyla bu yıl 17 bin 290 kişinin ifadesi fail ile yüz yüze getirilmeden uzmanlar eşliğinde özel olarak hazırlanan ortamlarda alındı. Mağdurların ve çocukların adli süreçlerde bir daha mağduriyet yaşamalarının ve ikincil örselenmelerinin önüne geçildi.

Ayrıca 364 mağdurun kırılgan gruba dahil olduğu değerlendirilerek adli destek planları hazırlandı ve bu mağdurlara etkin psiko-sosyal destek verildi.

Geçen yıl açılan boşanma davalarında davaya taraf 120 bin 568 kişi ile görüşüldü ve ev incelemeleri yapıldı. İhtiyaç duyan taraflara ve çocuklara psiko-sosyal destek verildi. Boşanma sürecinde velayete konu edilen 137 bin 878 çocukla görüşülerek görüş ve kanaatleri dosyaya yansıtıldı. Bu incelemeler neticesinde uzmanlar tarafından 68 bin 953 sosyal inceleme raporu hazırlanarak mahkemeye sunuldu.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca da geçen yıl “fiziki evrak”, “e-mail” ya da telefonla başvuruda bulunan 4 bin 167 kişiye mağduriyetleri özelinde bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı.

Suç mağdurlarına ilişkin hakların ve adli sürece ilişkin bilgilerin yer aldığı “www.magdurbilgi.adalet.gov.tr” internet sitesinden yıl boyunca 180 bin 251 kişi yararlandı. (AA)

Loading

Skip to content